Gå til hovedindholdet

Domme

Gennemstyrtningsfare ved nedbrydning af tag ved brug af motorsav - Arbejdsgiverbegrebet (Indlejet) - Strafudmåling (alvorlig personskade)

Vestre Landsrets dom af 15. september 2016 af 12. afdeling i ankesag nr. V.L. S-0133-16

Resumé

Ejeren af en personligt ejet virksomhed var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, ved at arbejdet med nedbrydning af et tag i juli 2014 ikke var planlagt, tilrettelagt og blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en person, der var lejet af tiltalte, med en motorsav skar gennem taget og en af de limtræsbjælker, der sammen med opsatte soldater, understøttede taget. Dette medførte, at dele at taget faldt ned, hvorved tiltaltes ansat faldt ca. 4 meter ned på underliggende flisegulv, og pådrog sig alvorlig personskade.

Tiltalte havde påstået frifindelse med henvisning til, at han ikke var rette arbejdsgiver for skadelidte.

Byretten fandt tiltalte skyldig, idet tiltalte måtte anses for arbejdsgiver for skadelidte ved ulykken. Byretten lagde i den forbindelse vægt på, at tiltalte drev et nedbrydningsfirma, og at han havde indgået en mundtlig aftale med den virksomhed, som havde storentreprisen, om at han som regningsarbejde på timeløn basis skulle udføre arbejdet med at opskære det eksisterende tag. Byretten lagde endvidere vægt på, at det var tiltalte, der havde brug for hjælp til at udføre den del af nedbrydningsarbejdet, som han havde påtaget sig, og at det var T, der kendte og tog kontakt med skadelidte, og indgik aftale om, at denne skulle hjælpe med udførelsen af arbejdet. Endvidere fandt byretten, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Bøden blev fastsat til 40.000 kr., blandt andet med henvisning til at skadelidte havde pådraget sig alvorlig personskade.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten anførte supplerende, at det forhold, at en ledelsesperson fra storentreprenøren også i vist omfang deltog i arbejdet og drøftede arbejdets udførelse med tiltalte. 

Læs hele dommen

Gennemstyrtningsfare ved nedbrydning af tag ved brug af motorsav  - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF