Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved stilladsarbejde og anvendelse af håndhej med åben krog (3 forhold) - Arbejdsgiveransvar (tilsyn, instruktion) - Strafudmåling (gentagelsesvirkning, kumulation)

Østre Landsrets dom afsagt den 23. november 2016 af 4. afdeling i ankesag S-915-16

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven i tre forhold:

Forhold 1

Virksomhedens ansatte havde på en byggeplads udført arbejde med at nedtage gitterdragere. Nedfiringen foregik ved frifiring med åben krog, idet afhægtningssikringen var klemt fast så krogen ikke kunne lukke. Nedenfor stilladset stod en bundmand klar til at tage imod gitterdragerne.

Byretten og landsretten lagde til grund, at krogen var defekt og ikke kunne lukkes, ligesom håndhejs ikke var egnet i forhold til den konkrete opgave og at der i forbindelse med arbejdet var fremkaldt fare for bundmandens liv eller helbred. Da de ansatte var instruerede i at anvende håndhejs til opgaven, var der ikke grundlag for at fritage T A/S for straf i medfør af § 83, stk. 3.

Forhold 2

Virksomhedens ansatte udførte arbejde med ombygning af stillads i ca. 12 meters højde, uden at have sikret at materialer var sikret mod at styrte ned, hvilket medførte at et jerngelænder, som lå på stilladsdækket styrtede ned på en barnevogn og ramte et spædbarn i hovedet.

Byretten og landsretten lagde til grund, at der ikke på stilladset var etableret foranstaltninger, der kunne sikre mod nedstyrtning af jerngelænderet, ligesom der ikke på gaden nedenfor var foretaget afspærring. Arbejdet var derfor ikke udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Grundet manglende instruktion og effektivt tilsyn blev T A/S ikke fritaget for straf i medfør af § 83, stk. 3.

Forhold 3

To af virksomhedens ansatte arbejdede med demontering af et stillads i henholdsvis ca. 8 og 10 meters højde, uden at der var truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning.

Byretten og landsretten fandt det bevist, at de to ansatte havde udført arbejde på stilladset i henholdsvis 8 og 10 meters højde uden sikring mod nedstyrtning. Grundet manglende tilsyn med arbejdet på byggepladsen blev T A/S ikke fritaget for straf i medfør af § 83, stk. 3.

T A/S blev i byretten og landsretten dømt til at betale en samlet bøde på 120.000 kr., bl.a. under henvisning til, at virksomheden tidligere var straffet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved stilladsarbejde og anvendelse af håndhej med åben krog (3 forhold) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF