Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare på 15 m ved arbejde fra tag - Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion) - Frifindelse

Østre Landsrets dom af 22. februar 2016 i ankesag nr. S-2636-15

Resumé

Et aktieselskab var tiltalt for overtrædelse af AML § 38, stk. 1, og byggepladsbekendtgørelsens § 38 ved i november 2013 at have været ansvarlig for, at en ansat arbejdede på et tag ca. 15 meter over terræn, hvor han lænede sig ud over murkronen og glattede fuger mellem betonelementer uden at være sikret mod faren for nedstyrtning. Den ansatte havde bare bundet et reb om livet.

Byretten fandt selskabet skyldigt og lagde til grund, at den ansatte tidligere var instrueret i korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger, men at det ikke kunne lægges til grund, at han var blevet konkret og fyldestgørende instrueret den pågældende dag, hvor det ikke længere – som eller tidligere anvendt – var muligt at bruge lift. Herudover blev det lagt til grund, at den ansattes handlemåde, med at sikre sig med et reb om maven, ikke var af sådan en abnorm karakter, at arbejdsgiveren blev ansvarsfri efter § 83, stk. 3 i arbejdsmiljøloven. 

Landsretten frifandt derimod selskabet. Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at den ansatte, der var erfaren, havde modtaget instruktion samme dag om at arbejdet skulle udføres fra en mandskabskurv, at han selv havde valgt ikke at gøre dette, at byggelederen havde været til stede ved arbejdets begyndelse samme dag, og at en mandskabskurv kunne rekvireres indenfor relativt kort tid, ligesom også seler til fastspænding var til rådighed. Landsretten fastslog derfor, at arbejdsgiveren havde overholdt sine pligter, og som følge heraf var ansvarsfri efter § 83, stk. 3 i arbejdsmiljøloven. 

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare på 15 m ved arbejde fra tag - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF