Gå til hovedindholdet

Domme

Eksplosionsfare ved at hælde husholdningssprit ved en bardisk - Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn)

Vestre Landsrets dom af 8. februar 2017 i ankesag V.L. S–1758–16

Resumé

Anpartsselskabet T ApS var tiltalt for overtrædelse af AML § 38, stk. 1 og § 13, nr. 2 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, ved i marts 2015 ikke effektivt at have forebygget risikoen for brand og eksplosion, idet en ansat eventkoordinatorelev havde hældt husholdningssprit ud på en bardisk, hvor der i forvejen var ild, hvilket betød at der var opstået en eksplosionsagtig brand, hvorved den ansatte og flere gæster var kommet til skade.

Ved byretten blev T ApS frifundet bl.a. under henvisning til, at der ikke efter bevisførelsen var grundlag for at fastslå, at tiltalte selskabs ledelse var bekendt med at medarbejdere tidligere havde antændt husholdningssprit på baren, at det var sædvanligt i branchen at underholde gæster ved at antænde Sambuca, men ikke husholdningssprit, at husholdningssprit ikke hørte til i baren, men normalt blev opbevaret i aflåst skab i kælderen og blev anvendt af rengøringspersonale til at rengøre ruder og spejle. På denne baggrund fandt byretten, at det havde været helt uforudsigeligt og upåregneligt for selskabets ledelse, at den ansatte skulle anvende husholdningssprit som led i underholdning af gæsterne.

Ved Landsretten blev T ApS dømt til at betale en bøde på 35.000 kr. Landsretten henviste bl.a. til, at den ansatte udførte arbejdet som led i sin ansættelse hos T ApS, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da den ansatte hældte husholdningssprit på bardisken, hvor der i forvejen var ild. Vedrørende arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3 udtalte landsretten bl.a., at det i restaurationsbranchen ikke var usædvanligt at der blev antændt Sambuca, at dette tidligere var sket i virksomheden, at bestyreren, der var vidende om at der var ild i baren, undlod at gribe ind og at der, ifølge den ansattes forklaring, tidligere flere gange var blevet antændt sprit på bardisken. På denne baggrund fandt landsretten ikke at T ApS havde opfyldt sine pligter med hensyn til instruktion og tilsyn efter arbejdsmiljølovens kapitel 4.  

Læs hele dommen

Eksplosionsfare ved at hælde husholdningssprit ved en bardisk - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF