Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra bjælkespær – Arbejdsgiveransvar (instruktion, planlægning) – Strafudmåling (flere i fare, gentagelsesvirkning)

Vestre Landsrets dom afsagt den 8. oktober 2018 af 13. afdeling i ankesag nr. S-1405-18

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1, ved den 12. december 2017, at kortvarigt arbejde med etablering af murkrone, ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet to ansatte færdedes i 3 meters højde, hvor de gik på OSB-plader der var udlagt på bjælkespær, uden at de var sikret mod nedstyrtning mellem spærene, der var udlagt med 75 cm. brede mellemrum.

De ansatte anførte under retssagen i byretten, at de selv havde taget beslutninger om de sikkerhedsmæssige tiltag under arbejdsopgaven og mente, at de havde foretaget tilstrækkelige sikkerhedsmæssige tiltag og dermed ikke var i fare under arbejdsopgaven.

Byretten lagde til grund, at gerningsindholdet var realiseret, og at de ansatte hverken havde fået en generel eller konkret instruktion. Selskabet blev idømt en bøde på 105.000 kr. under hensyn til, at der var risiko for tilskadekomst, at 2 ansatte var udsat for denne risiko og at virksomheden var straffet indenfor de sidste 4 år, hvorefter bøden blev differentieret, da virksomheden havde mellem 10 og 34 ansatte.

Landsretten tiltrådte, at der var risiko for nedstyrtning og vedrørende arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3 tiltrådte landsretten byrettens afgørelse og begrundelse. Dette støttedes endvidere af, at direktøren for byretten havde forklaret, at han betragtede håndværkernes konkrete løsning som forsvarlig.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra bjælkespær - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF