Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel - Søjleboremaskine anvendt uden fastspænding af emne – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion)

Vestre Landsrets dom afsagt den 7. september 2018 af 5. afdeling i ankesag nr. S-0543-18

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1 og bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 9, stk. 1, ved den 31. marts 2016 at være ansvarlig for, at en søjleboremaskine ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansat havde anvendt en søjleboremaskine uden at emnet var spændt fast. Den ansatte havde således holdt et skruestik med emnet i hånden, hvilket førte til, at skruestikket med emne blev slynget rundt, da boret satte sig fast i emnet. Den ansatte brækkede herved en finger.

Skadelidte – en uddannet smed med 40 års erfaring og 15 år i samme virksomhed – forklarede i retten, at det på ulykkestidspunktet var hans opfattelse, at det normalt ikke var nødvendigt at spænde emner fast, når der blev brugt små bor. Han huskede ikke længere hvilken instruktion han havde fået.

Selskabet blev idømt en bøde på 60.000 kr. i byretten. Byretten lagde - navnlig med henvisning til skadelidtes forklaring – til grund, at virksomheden på ulykkestidspunktet ikke havde nogen instruktion om, at emner der var spændt fast til skruestik, skulle fastspændes til søjleboremaskinens bundplade, når der blev arbejdet med små bor, og at der heller ikke var arbejdsrutiner herom.

Landsretten stadfæstede byrettens dom og henviste herunder også til byrettens begrundelse.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel - Søjleboremaskine anvendt uden fastspænding af emne - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF