Gå til hovedindholdet

Virksomhedscase: Det skal være sikkert og godt at gå på arbejde hos os

Det gælder dit arbejdsliv. Det gør det også i Netto på Borgmestervangen, der gennem et aftaleforløb hos Arbejdstilsynet har arbejdet strategisk med medarbejdertrivslen og gjort op med stor arbejdsmængde og tidspres blandt de ansatte.

Planlægning, flere ressourcer og kompetenceudvikling er nogle af de ting Netto på Borgmestervangen har skruet på for at højne medarbejdertrivslen og nedsætte arbejdsmængden og tidspresset hos de ansatte. Og det har givet pote. Tiltaget udspringer af et seks måneders aftaleforløb med Arbejdstilsynet, hvor butikken har arbejdet med at afdække et konkret arbejdsmiljøproblem på arbejdspladsen.

- Det har været en god og meningsfuld måde at arbejde sammen på. Vi fik en klar retning fra starten i form af de gode observationer, Arbejdstilsynet havde gjort sig, og tid og plads til at afdække og løse det mulige problem, fortæller Birgitte Oredson, der er Health and Safety Manager og arbejder med arbejdsmiljø i alle Nettos butikker.

Camilla Stender Atzen, tilsynsførende
Camilla Stender Atzen er tilsynsførende i Arbejdstilsynet og har samarbejdet med Netto på Borgmestervangen gennem aftaleforløbet.

Forløbet er frivilligt og skal understøtte virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde:

- Et aftaleforløb tilbydes ikke på baggrund af et påbud, men er et tilbud, der giver virksomheden mulighed for at dykke ned i de observationer, vi har gjort os – både for at afdække, hvad arbejdsmiljøudfordringen nærmere består i, men også for at sætte ind overfor den. Og det er Netto på Borgmestervangen lykkes utroligt godt med, bemærker Camilla Stender Atzen, der er tilsynsførende i Arbejdstilsynet.

En velkendt problemstilling i detailbranchen

I Danmark beskæftiger detailhandlen ca. 250.000 danskere på landsplan. Det er mange fuldtids- og deltidsansatte, der hver dag går på arbejde til glæde og gavn for alle os andre. Det er også en branche, der udmærker sig ved at arbejde med mennesker, at man til tider skal løbe stærkt, og at arbejdstiderne kan variere. Og det kan udfordre de ansattes trivsel.

Hos Netto på Borgmestervangen påvirkede det trivslen, at ledere og medarbejdere havde svært ved at nå deres opgaver, når de var på vagt, og at de måtte gå på kompromis med kvaliteten. Dét blev omdrejningspunktet for det aftaleforløb, der blev søsat mellem Netto og Arbejdstilsynet.

- Det er jo aldrig rart at konstatere at her, gjorde vi det ikke godt nok. Men vi er glade for, at vi blev bevidste om de udfordringer, der var i butikken, så vi kunne sætte ind og løse dem, siger Birgitte.

Flere hænder, struktureret planlægning og uddannelse

En af de ting, de har haft fokus på i Netto på Borgmestervangen, er at mindske arbejdsmængden hos medarbejderne. Det har de fx gjort ved at ansætte en ny fuldtidsmedarbejder og omstrukturere arbejdet, så der er blevet frigivet flere ressourcer.

Birgitte Oredson, Health and Safety Manager og Lina Nilsson Thomsen, Distriktschef
Fra venstre: Birgitte Oredson, Health and Safety Manager og Lina Nilsson Thomsen, Distriktschef glæder sig over, at arbejdsmiljøet er blevet bedre i Netto på Borgmestervangen.

- Helt konkret satte jeg mig ned med butikschefen for at få et overblik over, hvornår de får leveret hvad, og hvilke dage der er mindst travlt. Vi lagde en jævn plan for ressourcetrækket, så de på mindre travle dage kunne indhente det, der gik tabt på de travle, forklarer Lina Nilsson Thomsen, der er Distriktschef på Nørrebro og Nordvest for ti Nettobutikker.

Men det var ikke alene et spørgsmål om bedre planlægning - det krævede også en forventningsafstemning med medarbejderne.

- Vi brugte ekstra tid på at onboarde nye og havde en dialog om regler, rutiner og almindelig praksis i butikken for at sikre, at alle vidste, hvad deres rolle var, og hvad vi forventede af dem.

Samtidig var det vigtigt for mig at skabe tryghed og give dem redskaberne til at håndtere svære situationer fx mødet med en ubehagelig kunde. Derfor sendte vi både ledere og medarbejdere på et konflikthåndteringskursus.

Resultatet taler for sig selv

I løbet af de seks måneder har de haft mulighed for at teste forskellige løsninger af og tage egne termer og værktøjer i brug. Det har været medvirkende til, at de nu er lykkes så godt, hvis man spørger Lina:

- Hele vejen igennem har vi været i tæt dialog med butikschefen og medarbejderne. Vi har løbende implementeret nye tiltag og evalueret på, hvad der har virket og ikke har virket. Det har resulteret i, at butikken nu er et helt andet sted end ved udgangspunktet. Medarbejderne er glade for at komme på arbejde, de når i mål med de daglige opgaver, og sygefraværet er faldet markant.

De gode redskaber og erfaringer tager de med videre, men mest af alt glæder Birgitte sig over, at medarbejderne oplever, at arbejdsmiljøet er blevet bedre:

- Det skal være sikkert og godt at gå på arbejde hos os.

To typer aftaleforløb

Arbejdstilsynet kan indgå et aftaleforløb med en virksomhed i to tilfælde:

  • Aftale med spredning, hvor virksomheden skal løse et arbejdsmiljøproblem flere steder end der, hvor der er konstateret en overtrædelse.
  • Aftaler ved mistanke, hvor virksomheden skal løse et arbejdsmiljøproblem, i det tilfælde hvor Arbejdstilsynet på tilsynet har en mistanke om en overtrædelse af Arbejdsmiljøloven, men hvor der ikke er konstateret en overtrædelse.

Hvad er et aftaleforløb ved mistanke?

- Et aftaleforløb er et frivilligt tilbud, som Arbejdstilsynet kan tilbyde en virksomhed, hvis der er mistanke om et komplekst arbejdsmiljøproblem.

- Arbejdstilsynet kan under et tilsynsbesøg få en mistanke om at forhold i arbejdsmiljøet kan være sundhedsskadelige. Hvis virksomheden er enige i Arbejdstilsynets observationer, kan de frivilligt arbejde videre med problematikken selv.

- Virksomheden afdækker derefter selv, hvad udfordringen nærmere består i, og forbedrer arbejdsmiljøet.

- Forløbet er tidsbegrænset, og det er min erfaring, at det bidrager til, at virksomheden tager ejerskab over processen med at forbedre arbejdsmiljøet.

Camilla Stender Atzen, tilsynsførende i Arbejdstilsynet

Henter PDF