G� til hovedindholdet

Fra i dag kan du ikke modtage digital post fra Arbejdstilsynet

Alle offentlige myndigheder lukker for digital post i 5 dage fra onsdag den 16. marts til mandag den 21. marts. Lukningen betyder bl.a., at Arbejdstilsynet ikke kan sende afgørelser i de 5 dage. I vil stadig kunne melde tilbage på påbud og andre reaktioner via ADVI, som også kan bruges, hvis I fx vil bede om forlængelse af en frist.

Overgangen til ny Digital Post betyder, at offentlige myndigheder som Arbejdstilsynet ikke kan sende og modtage digital post i 5 dage i marts. Lukningen varer fra onsdag den 16. marts kl. 17 til mandag den 21. marts kl. ca. 9.

Lukningen betyder bl.a., at en virksomhed, der får tilsyn den 16., 17. eller 18. marts, først vil få sin tilsynsrapport mandag den 21. marts 2022. Lukningen ændrer ikke på, at virksomheden med det samme skal følge op på forbud og strakspåbud, der er afgivet mundtligt på tilsynsbesøget – selv om den endnu ikke har fået de skriftlige afgørelser.

Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI) er stadig åben

Selvbetjeningsløsningen ADVI er ikke berørt af lukningen af den digitale post. Det betyder, at I fortsat kan melde tilbage på påbud og andre reaktioner i lukkeperioden.

I kan også stadig bruge ADVI til at klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet og/eller bede os om at forlænge en frist. Klager og anmodninger om fristforlængelse sendes via e-Boks, så vi får dem først, når e-Boks åbner igen den 21. marts. Det vil sige, at vi tidligst kan tage stilling til jeres henvendelse på dette tidspunkt.

Der er også adgang til gamle besøgsrapporter og afgørelser via ADVI.

Spørgsmål og svar om lukning af digital post

 • Hvornår kan vi igen få digital post fra Arbejdstilsynet?

  Vi kan sende digital post igen fra mandag den 21. marts 2022. Lukningen varer i 5 dage fra onsdag den 16. marts kl. 17 og indtil mandag den 21. marts kl. ca. 9.

 • Hvad sker der med post, jeg har sendt til jer i lukkeperioden?

  Post, der er sendt i lukkeperioden, bliver sendt videre til os, når den digitale post åbner igen mandag den 21. marts 2022.

 • Vi har haft tilsyn, men ikke modtaget en besøgsrapport

  Hvis I får tilsyn den 16., 17. eller 18. marts, vil I først få jeres tilsynsrapport mandag den 21. marts 2022.

  Et forbud, som er afgivet mundtligt på tilsynsbesøget, betyder fortsat, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt.

  Et strakspåbud, som er afgivet mundtligt på tilsynsbesøget, betyder fortsat, at I straks skal tage initiativ til at rette op på arbejdsmiljøproblemet.

  Arbejdstilsynet vil – som hidtil – følge op med skriftlige afgørelser.

 • Vi har haft tilsyn, men ikke modtaget nogen reaktioner endnu

  Vi kan ikke sende skriftlige tilbagemeldinger fra tilsyn til jer i lukkeperioden. Det betyder, at I ikke får de skriftlige påbud o.l., som vi talte om på tilsynsbesøget, før den 21. marts 2022.

  Et forbud, som er afgivet mundtligt på tilsynsbesøget, betyder fortsat, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt.

  Et strakspåbud, som er afgivet mundtligt på tilsynsbesøget, betyder fortsat, at I straks skal tage initiativ til at rette op på arbejdsmiljøproblemet.

  Arbejdstilsynet vil – som hidtil – følge op med skriftlige afgørelser.

 • Kan jeg klage over en afgørelse/anmode om fristforlængelse i lukkeperioden?

  Ja, I har stadig adgang til selvbetjeningsløsningen Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI), hvor I bl.a. kan klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet og bede os om at forlænge en frist. Klager dateres den dato, I klager i ADVI. Klager/anmodninger sendes via e-Boks, og vi får derfor først jeres klage/anmodning, når e-Boks åbner igen den 21. marts. Det vil sige, at vi tidligst kan tage stilling til jeres henvendelse på dette tidspunkt.

 • Kan vi melde tilbage på en reaktion i lukkeperioden?

  Ja, I har stadig adgang til selvbetjeningsløsningen Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI), hvor I bl.a. kan melde tilbage på tidligere modtagne reaktioner, afgørelser o.l. ADVI er ikke afhængig af e-Boks, så vi får jeres tilbagemelding med det samme.

 • Vi har brug for at se en gammel besøgsrapport/afgørelse. Kan vi det i lukkeperioden?

  Ja, I har stadig adgang til selvbetjeningsløsningen Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI), hvor I bl.a. andet har adgang til gamle besøgsrapporter og afgørelser.

  I kan også se dem ved at logge på e-Boks.

;

Henter PDF