Gå til hovedindholdet

Fra i dag kan du ikke modtage digital post fra Arbejdstilsynet

Alle offentlige myndigheder lukker for digital post i 5 dage fra onsdag den 16. marts til mandag den 21. marts. Lukningen betyder bl.a., at Arbejdstilsynet ikke kan sende afgørelser i de 5 dage. I vil stadig kunne melde tilbage på påbud og andre reaktioner via ADVI, som også kan bruges, hvis I fx vil bede om forlængelse af en frist.

Overgangen til ny Digital Post betyder, at offentlige myndigheder som Arbejdstilsynet ikke kan sende og modtage digital post i 5 dage i marts. Lukningen varer fra onsdag den 16. marts kl. 17 til mandag den 21. marts kl. ca. 9.

Lukningen betyder bl.a., at en virksomhed, der får tilsyn den 16., 17. eller 18. marts, først vil få sin tilsynsrapport mandag den 21. marts 2022. Lukningen ændrer ikke på, at virksomheden med det samme skal følge op på forbud og strakspåbud, der er afgivet mundtligt på tilsynsbesøget – selv om den endnu ikke har fået de skriftlige afgørelser.

Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI) er stadig åben

Selvbetjeningsløsningen ADVI er ikke berørt af lukningen af den digitale post. Det betyder, at I fortsat kan melde tilbage på påbud og andre reaktioner i lukkeperioden.

I kan også stadig bruge ADVI til at klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet og/eller bede os om at forlænge en frist. Klager og anmodninger om fristforlængelse sendes via e-Boks, så vi får dem først, når e-Boks åbner igen den 21. marts. Det vil sige, at vi tidligst kan tage stilling til jeres henvendelse på dette tidspunkt.

Der er også adgang til gamle besøgsrapporter og afgørelser via ADVI.

Spørgsmål og svar om lukning af digital post

Sidst revideret: 15. marts 2022

Henter PDF