Gå til hovedindholdet

Ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer skal gøre reglerne lettere at forstå

For at gøre reglerne om grænseværdier for kemiske stoffer og materialer (kemiske agenser) mere tydelige og overskuelige, har Arbejdstilsynet foretaget en regelteknisk og sproglig modernisering af grænseværdibekendtgørelsen. Dette skal gøre reglerne lettere at forstå for virksomhederne.

Reglerne om grænseværdier for kortvarig eksponering er også blevet forenklede, så der med ændringerne nu kun gælder ”korttidsgrænseværdier” og ”loftværdier”.

For de stoffer, hvor EU har fastsat en grænseværdi for kortvarig eksponering, erstatter EU’s værdier som udgangspunkt de hidtil gældende danske grænseværdier for kortvarig eksponering.

Beskyttelsesniveauet i forhold til udsættelse for kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet forventes at være det samme med den ændrede grænseværdibekendtgørelse.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. juli 2022. 

Grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet - Bekendtgørelse 1054 - 2022

Sidst revideret: 30. juni 2022

Henter PDF