Gå til hovedindholdet

Kampagne skal kontrollere sikkerhedsdatablades kvalitet efter nye formkrav

Arbejdstilsynet gennemfører i 2023 en kampagne for at kontrollere om virksomhederne overholder reglerne vedr. udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. Kontrollen bliver gennemført som et led i det 11. fælleseuropæiske håndhævelsesprojekt REF-11 (REACH enforcement project)

Kort om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Farlige kemiske stoffer og blandinger skal, ifølge REACH forordningen, leveres med et sikkerhedsdatablad, der beskriver farer ved produktet, så bl.a. arbejdsgiver kan udarbejde en kemiske risikovurdering på den proces, hvor det kemiske stof eller blanding indgår.

I 2020 kom der nye regler, hvor der bl.a. stilles skærpede krav til oplysninger om nanoformer, hormonforstyrrende stoffer og fysisk/kemiske egenskaber i sikkerhedsdatabladet. Formålet med kampagnen er at føre en bred kontrol med om sikkerhedsdatabladene indeholder de nye oplysninger, som gælder fra 1. januar 2023, jf Forordning 2020/878

Arbejdstilsynet forventer, at de nye regler løfter kvaliteten af sikkerhedsdatablade, som leverandøren af kemiske stoffer og blandinger har ansvaret for er udarbejdet korrekt. Dog viser lignende projekter, at der kan være væsentlige fejl og mangler netop i sikkerhedsdatablade. Det kan derfor være en god anledning for arbejdsgiver til at få opdateret deres sikkerhedsdatablade, for de kemiske stoffer og blandinger de anvender.

I det fælleseuropæiske projekt deltager størstedelen af EUs lande, og der gennemføres en samlet afrapportering i 2024.

Læs mere om reglerne her:

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Forordning 2020/878

Sidst revideret: 3. januar 2023

Henter PDF