Gå til hovedindholdet

Ny rapport om hvilke faktorer der kan øge risikoen for fysisk vold på arbejdet

Har du kontakt med mennesker i dit arbejde og er du ung eller har kort anciennitet? Så har du en øget risiko for at blive udsat for vold på arbejdet. Det viser en ny rapport, som VIVE har udarbejdet for Arbejdstilsynet. Rapporten peger også på, at der fx kan være en øget risiko ved skifte, aften og natarbejde.

Rapporten er et systematisk review af national og international litteratur og er udarbejdet som opfølgning på tidligere tragiske hændelser på bosteder med grov vold med døden som følge.

Målet med rapporten har været at få flere redskaber til at risikovurdere og forebygge arbejdsrelateret fysisk vold.

Rapportens konklusioner

Rapporten viser, som nævnt, at risikoen for at blive udsat for arbejdsrelateret fysisk vold fx kan være forøget for nye og yngre medarbejdere, medarbejdere der arbejder på skæve eller skiftende tidspunkter, medarbejdere med meget kontakt med patienter og kunder mv. og medarbejdere med høje følelsesmæssige krav i arbejdet og/eller stor arbejdsmængde og tidspres.

Dermed peger rapporten også på en række forhold, som det er vigtigt at være opmærksom på, når man skal arbejde med at forebygge grov fysisk vold på arbejdspladsen.

Det videre arbejde

Arbejdstilsynet vil anvende viden fra reviewet i forbindelse med det løbende arbejde med AT-vejledninger mv. og generelt i forbindelse med kommunikation om arbejdsrelateret fysisk vold.

Tilsynschef i Arbejdstilsynet Eva Blach Skov siger om rapporten:

"Vi er ikke umiddelbart overraskede over resultaterne, som understøtter vores eksisterende tilsynspraksis. Vi håber dog, at den kan bidrage til at skærpe opmærksomheden på forebyggelse af arbejdsrelateret fysisk vold. En voldsforebyggende indsats altid bør tage udgangspunkt i en samlet afdækning og vurdering af risikoen for vold på den enkelte arbejdsplads."

Hun understreger, at tilsynet med den arbejdsrelaterede vold fortsat vil have fokus på de konkrete forhold på arbejdspladsen, herunder arbejdsopgavernes indhold og karakter, tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet og ikke mindst den måde, hvorpå arbejdspladsen tager hånd om og forebygger den arbejdsrelaterede vold. Der kan således være andre risikofaktorer end de, der fremhæves i rapporten, som har betydning. 

Hvis du vil vide mere

Litteratursøgningen har fundet studier fra brancher, hvor der er en høj grad af kontakt med mennesker, hvilket også er de brancher, hvor risikoen for vold er til stede. Det gælder social- og sundhedsområdet, uddannelse og forskning samt anden offentlig service, herunder fængsler.

Litteraturreviewet kan læses her på VIVE’s hjemmeside

Sidst revideret: 9. januar 2023

Henter PDF