Gå til hovedindholdet

Evaluering af brancherettet indsats med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen og på folkeskoler

En undersøgelse af en af Arbejdstilsynets indsatser viser, at det kan give god mening for arbejdsmiljøindsatsen, hvis ledelsen mødes med Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har gennemført særlige tilsynsindsatser i udvalgte brancher i 2020-2022. Den brancherettede indsats i Kriminalforsorgen og på folkeskolerne har et særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø. Indsatsen adskiller sig fra den almindelige tilsynspraksis ved, at arbejdsmiljøindsatsen også forankres på et højere organisatorisk niveau gennem møder med ledelsen i forvaltningen eller områdekontoret og udvalgte virksomheder på tværs af organisationen.

Formålet med indsatsen er dels, at organisationen, gennem møderne med AT og udvalgte virksomheder, får indblik i virksomhedernes udfordringer og i de gode løsninger og på den baggrund får bedre mulighed for at igangsætte relevante initiativer. Formålet er også, at organisationerne opnår et bedre internt samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet. For virksomhedernes vedkommende er formålet med indsatsen, at de får mulighed for at sætte ord på udfordringer og gode løsninger på et højere organisatorisk niveau samt mulighed for at inspirere hinanden i forhold til det gode arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Evalueringen af indsatsen peger blandt andet på, at fire ud af de fem cases i undersøgelsen oplevede en forbedring af deres arbejdsmiljøarbejde efter indsatsen fra Arbejdstilsynet og der blev i alle fem cases observeret arbejdsmiljøtiltag, som helt eller delvist kan tilskrives indsatsen.

Evaluering af Arbejdstilsynets brancherettede indsats - pdf

Sidst revideret: 8. februar 2023

Henter PDF