G� til hovedindholdet

Stress skal forebygges: Arbejdstilsynet klar med ny vejledning om uklare og modstridende krav

Arbejdstilsynet offentliggør i dag en ny vejledning om uklare krav og modstridende krav i arbejdet. Vejledningen skal hjælpe arbejdspladserne med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og bl.a. forebygge stress.

Uklare krav, modstridende krav

Uklare og modstridende krav på jobbet kan indebære en risiko for de ansattes helbred. Det gælder især, hvis der er uklare og modstridende krav i en længere periode. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet en ny AT-vejledning, som kan hjælpe med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress og andre konsekvenser for helbredet.

"Uklare og modstridende krav kan være både udviklende og motiverende for medarbejderne.  Faktisk kan det uklare og dilemmafyldte være netop det, der giver de ansatte mulighed for indflydelse på, hvordan de udfører deres arbejde. Er forebyggelsen til gengæld utilstrækkelig, kan uklare og modstridende krav have alvorlige konsekvenser for medarbejderens helbred. Det kan fx øge risikoen for langvarig stress. Som arbejdsgiver har man altid pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, og vores vejledning indeholder konkret hjælp til, hvad man kan gøre på arbejdspladsen, når der er udfordringer med uklare og modstridende krav."

- Direktør i Arbejdstilsynet Sine Frederiksen

At forebygge stress som følge af uklare og modstridende krav kræver en vedvarende, fælles indsats fra både ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen.

Her er 3 vigtige tiltag, som ledelsen kan iværksætte i samarbejde med medarbejderne:

  1. Afklar løbende med medarbejderne, hvilke krav og ønsker der er til deres arbejde, og hvilke opgaver de skal prioritere.
  2. Afstem også forventninger med borgere/kunder, så ledelse, medarbejdere og borgere/ kunder alle har de samme forventninger til medarbejdernes arbejde.
  3. Sørg for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og den nødvendige støtte og indflydelse til at håndtere det uklare og dilemmafyldte.

Vejledningen er den anden vejledning om psykisk arbejdsmiljø, der kommer i kølvandet på bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, som trådte i kraft 1. november 2020. Den første vejledning handler om stor arbejdsmængde og tidspres. Senere vil en vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker blive offentliggjort.

Læs vejledningen om uklare krav og modstridende krav

Uklare krav og modstridende krav på arbejdet - AT-vejledning 4.11.1

Uklare og modstridende krav

Uklare krav i arbejdet kan komme til udtryk ved, at medarbejdere er i tvivl om, hvordan de skal løse deres opgaver, hvad der forventes af dem, eller hvornår de har udført deres arbejde godt nok. Det kan også komme til udtryk i relation til deres ansvarsområder, hvor de kan være i tvivl om, hvem der gør hvad.

Modstridende krav til arbejdet handler om, at det ikke er muligt for medarbejderne at indfri alle krav og forventninger. Det kan fx være, når ledelse, borgere, kunder eller samarbejdspartnere har forskellige ønsker til, hvordan en opgave skal løses.

Henter PDF