Gå til hovedindholdet

Nye værktøjer sætter system i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Fire nye værktøjer kan hjælpe med at styrke trivslen på jeres arbejdsplads.

Alle ledere på en arbejdsplads har opgaver, som har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt at systematisere og tydeliggøre disse opgaver. En god organisering af arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø sikrer nemlig, at:

  • forebyggelsen af et dårligt psykisk arbejdsmiljø integreres i de daglige rutiner,
  • ledere og medarbejdere ikke glemmer arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og
  • ledere og medarbejdere deler og udbreder deres viden om de muligheder, udfordringer og risici, der er i det psykiske arbejdsmiljø. 

De fire nye værktøjer kan hjælpe jer med at:

  • Starte en dialog om emne og ambition ved at sætte fokus på, hvor gode I allerede er til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og jeres ambitioner
  • Forstå jeres psykiske arbejdsmiljø ved at hjælpe med at komme fra ønske om forbedring eller et identificeret problem til relevante tiltag
  • Afklare, hvem der gør, hvad ved at finde ud af, hvilke ledelsesopgaver, som er knyttet til det psykiske arbejdsmiljø og hvilke ledere, som bedst varetager dem
  • Undersøge styrker og svagheder ved at afdække om jeres system til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø skaber den ønskede effekt på arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet. 

Ansatte i stabsfunktioner eller samarbejdsorganer som fx arbejdsmiljøprofessionelle, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen eller HR-medarbejdere kan med fordel stå for at planlægge og styre arbejdet med at bruge et eller flere af de fire værktøjer.

Værktøjerne er målrettet til arbejdsmiljøcertificerede arbejdspladser og andre arbejdspladser, som har flere ledelseslag. Værktøjerne er udviklet af Arbejdstilsynet sammen med konsulentfirmaet Team Arbejdsliv.

Find værktøjerne her

Sidst revideret: 6. marts 2023

Henter PDF