Gå til hovedindholdet

Det er gravalvorligt: Arbejdstilsynet vil sætte ekstra fokus på sikkerhed ved gravearbejde

Når fjernvarmenettet de næste par år skal udvides og renoveres, vil vi i Arbejdstilsynet sætte ekstra fokus på god planlægning og grundig forberedelse, inden gravearbejdet går i gang. Det er vigtige elementer for at forebygge arbejdsulykker.

Anlægsarbejde

I de kommende år forventer vi, at der sker en stor stigning af gravearbejde. Det skyldes, at fjernvarmenettet skal udvides, og det eksisterende ledningsnet skal renoveres.

Det betyder også, at vi vil sætte ekstra fokus på sikkerheden, så vi kan forebygge de arbejdsmiljøudfordringer, der er i forbindelse med gravearbejde. Det gælder særligt inden for de tre kategorier: påkørsel, risiko for sammenstyrtninger og overgravninger af andre rør og ledninger.

"Med stigningen af overgravninger følger også flere arbejdsulykker. I år har der desværre været et dødsfald i forbindelse med svejsning af fjernvarmerør. Svejsningen var tæt op ad et naturgasrør, og det resulterede i en mindre eksplosion. Så arbejdet skal tages meget alvorligt,"

- forklarer Tim Klastrup, der er teamchef i Arbejdstilsynet. 

Planlæg arbejdet, inden du går i gang

En af de vigtigste forebyggelsestiltag er god planlægning, inden gravearbejdet går i gang.

"Meget gravearbejde foregår i vejarealer eller fortov. Derfor er det vigtigt med god planlægning, hvor der bliver taget stilling til skiltning, hastighedsnedsættelser og afspærringer samt hvor dybt, der bliver gravet. Planlægningen skal ske i et tæt samarbejde med den lokale vejmyndighed,"

- udtaler Tim.

Respektafstand til ledninger

Det er også vigtigt at have fokus på risikoen for ledningsovergravninger af eksisterende ledningsnet, da overgravning af gas eller højspændingsledninger kan være meget farligt og føre til store skader. Netop derfor er det vigtigt at holde en respektafstand på hver side af ledninger og kabler.

"I mange tilfælde kræver det en grundig forberedelse, et godt samarbejde og kommunikation med bygherre og myndigheder samt udførlig instruktion og tilsyn, mens arbejdet står på. Det er de grundlæggende elementer, der skaber den nødvendige sikkerhed,"

- forklarer Tim.

Bygherren skal desuden være særlig opmærksom på, at koordinering og planlægning af arbejdet sker i samarbejde med eventuelle andre faggrupper på pladsen. De skal samtidig sørge for at udføre nødvendige forundersøgelser, inden arbejder går i gang. Her er ledningsejerregisteret, LER, et centralt værktøj til at afdække ledninger i jorden.

Arbejdstilsynet er allerede blevet kontaktet af distributører, der oplever en stigende tendens til overgravninger af ledninger. Denne tendens forventer vi ikke, bliver mindre set i lyset af den store udrulning af fjernvarme.

Læs mere om sikkerhed i gravearbejde

Vejledning - Sådan planlægger du gravearbejde:

Gravearbejde - AT-vejledning D.2.13

Branchevejledninger:

Gravarbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet - BFA Bygge & Anlæg - pdf

Fjernvarmearbejde - BFA Bygge & Anlæg - pdf

Sidst revideret: 12. april 2023

Henter PDF