Gå til hovedindholdet

International evaluering af Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er blevet evalueret af Senior Labour Inspectors’ Committee (SLIC).

Alle de nationale arbejdstilsyn i EU bliver løbende evalueret for at sikre, at de forskellige arbejdstilsyn lever op til en vis standard. Men også for at de europæiske arbejdstilsyn kan lære af hinanden.

Derfor bød Arbejdstilsynet i sommeren 2022 velkommen til en evalueringsgruppe under SLIC, som bestod af primært tilsynsførende fra andre EU-landes nationale arbejdstilsyn. Denne gang med repræsentanter fra Grækenland, Belgien, Italien, Cypern, Irland, Finland og Slovakiet. Teamet var med på tilsyn i hele landet og i forskellige brancher, og deres indtryk er nu mundet ud i en evalueringsrapport.

I rapporten fremhæver teamet bl.a. det engagement, entusiasme og professionalisme, som de har oplevet hos Arbejdstilsynets tilsynsførende. Og at de tilsynsførende har fremragende kommunikationsevner og dialogkompetencer, som de formår at bringe i spil på tilsynene. Teamet er også imponerede over Arbejdstilsynets call center, som leverer assistance til både de tilsynsførende og de arbejdspladser, der hver dag ringer ind med spørgsmål om arbejdsmiljø.

Samtidig peger evalueringen på, at der skal sættes mere fart på udviklingen af den digitale understøttelse af tilsynsindsatsen, og at Arbejdstilsynet bør indføre et uddannelsesakademi. Dette er områder, som Arbejdstilsynet i forvejen har fokus på og er i fuld gang med at udvikle. Endelig peger evalueringen på, at der bør ses nærmere på de forskellige reaktionsmuligheder ved tilsyn, hvilket netop er sket med den nye arbejdsmiljøaftale, hvor forligspartierne har aftalt en forenkling af Arbejdstilsynets reaktionstyper og virkemidler.

Det er tredje gang, Arbejdstilsynet er blevet evalueret, og i efteråret deltog danske medarbejdere på lignende vis i at evaluere det ungarske arbejdstilsyn. Erfaringen er, at det er både spændende og lærerigt at se, hvordan andre landes arbejdstilsyn arbejder, hvilke forhold de har, og hvad der har særlig fokus på deres tilsyn. Evalueringsformen giver på den måde de europæiske arbejdstilsyn mulighed for at lade sig inspirere af hinanden og dermed et godt grundlag for at udvikle og forbedre praksis.

Anbefalingerne er alt i alt værdifulde og giver input til Arbejdstilsynets videre arbejde med at udvikle og forbedre indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Læs rapporten

Hvem er SLIC?

Senior Labour Inspectors’ Committee – SLIC har til formål dels at være et forum for informationsudveksling mellem arbejdstilsynene i EU landene samt en informationskilde for Kommissionen vedrørende spørgsmål i relation til håndhævelse af fællesskabslovgivningen på arbejdsmiljøområdet.

Sidst revideret: 24. april 2023

Henter PDF