Gå til hovedindholdet

Forskningsmidler giver øget viden om fremtidens arbejdsmiljø

I sidste uge afholdt Arbejdsmiljøforskningsfonden sin 18. årskonference. Konferencen er en event hvor forskere og forskningsinstitutioner præsenterer resultaterne fra arbejdsmiljøforskningsprojekter, som har de har modtaget midler til fra fonden.

Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference 2023

I 2022 blev der uddelt i alt 48 millioner kr. til 18 projekter.

Arbejdsmiljøforskningsfonden er etableret for at bidrage til, at der opbygges og formidles ny, relevant og praktisk anvendelig viden om arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde, der sætter virksomheder og andre aktører i stand til at handle og styrke forebyggelsen af arbejdsulykker, negative fysiske og psykiske påvirkninger i arbejdet og arbejdsbetingede sygdomme. Fonden er placeret i Arbejdstilsynet og er finansieret af Beskæftigelsesministeriet. 

Ny spændende viden om arbejdsmiljø

Louise Møller Pedersen, som er seniorforsker i psykosocialt arbejdsmiljø på Aalborg Universitet, var en af dem, der på årets konference kunne præsentere resultaterne af et nyt projekt. Hun havde undersøgt de positive psykosociale faktorer i arbejdet, mental sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne før, under og efter udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup. Hendes undersøgelse viste bl.a. en stærk sammenhæng mellem henholdsvis engagement og mening i arbejdet og de ansattes mentale sundhed.

Samlende kunne undersøgelsen konkludere, at det strategiske arbejde med det psykosociale arbejdsmiljø og de ansattes mentale sundhed på de danske hospitaler er en god investering.

Ud over projekter der havde fokus på faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, blev der bl.a. også fremlagt resultater fra undersøgelser om emner som arbejdskulturens betydning for muskel- og skeletbesvær, forebyggelse af ulykker ved håndtering af kvæg og ikke mindst farlig kemi på arbejdspladserne.

Seniorforsker Niels Hadrup fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) præsenterede resultaterne af en undersøgelse af, i hvilket omfang motorrense- og smøremidler på sprayform udgør et sundhedsproblem på danske arbejdspladser, bl.a. i autobranchen. Undersøgelsens formål var bl.a. at bidrage til en bedre risikovurdering i de berørte brancher ved at kortlægge produkternes indholdsstoffer og udføre toksikologiske analyser.

Mange forskellige forskningsinstitutioner var på scenen og fremlægge resultater fra projekter, der er afsluttet eller tæt på afslutning. Ud over NFA og Aalborg Universitet var der også oplæg fra Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, VIVE, SEGES og Københavns Professionshøjskole.

Eksempler på igangværende projekter

I tillæg til de mange interessante oplæg fra scenen, kunne man i pausen fylde endnu mere viden i rygsækken om hele 20 igangværende projekter. Uden for plenumsalen havde en række forskere nemlig taget opstilling med posters for at fortælle om deres studier.

Et af projekterne, som gennemføres af NFA og Arbejdsmedicinsk klinik i Herning, afprøver i øjeblikket en undervisningsmetode hvor medarbejdere lytter til en dokumentarisk lydhistorie, hvor en fagfælle beskriver en voldsom arbejdsulykke. Deltagerne hører historien i hver deres hovedtelefoner, mens de sidder sammen med deres kolleger. Herefter faciliteres en dialog baseret på medarbejdernes reaktioner på historien og deres erfaringer fra eget arbejdsliv. Tanken er, at de på den måde kan danne en fælles forståelse af vigtigheden af sikkerheden. På konferencen kunne deltagerne lytte til lydhistorierne og danne sig et konkret indtryk af interventionen.

Et andet projekt, ved PhD studerende fra SDU, Stine Lee Gerner Jakobsen, er i gang med at undersøge betydningen af vibrationer, opløsningsmidler og stress i arbejdsmiljøet og disses betydning for høretab. Projektets hypotese er, at tilstedeværelsen af flere af de nævnte faktorer øger risikoen for høretab.

Husk implementeringen

I alt var det mulighed for at blive klogere på resultaterne fra 8 projekter og høre nærmere om 20  igangværende forskningsprojekter på den årlige konference.

Konferencen sluttede af med et spændende og tankevækkende temaoplæg ved direktør for implementering og projektledelse Just Bendix Justesen, konsulentfirmaet LEAD, om hvordan man sikrer en god implementering af arbejdsmiljøtiltag på arbejdspladsen. Det kan eksempelvis være tiltag, som forskning har vist kan forbedre de ansattes trivsel, sundhed og sygefravær.

Den gennemgående konklusion fra Just var, at det er afgørende for en succesfuld implementering, at der bruges tid på at forstå kulturen på arbejdspladsen inden man kaster sig ud i et større implementerings-projekt. Desuden bør man som organisation eller virksomhed overveje at ansætte dedikerede implementeringsledere og implementeringschefer til at sikre fremdrift i implementeringen og realisere effekterne af implementeringen.

Oplæggene fra konferencen er lagt på fondens hjemmeside og kan tilgås her:

Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonferencer

Læs mere om igangværende og afsluttede forskningsprojekter her:

Projekter og rapporter

Henter PDF