Gå til hovedindholdet

Opdateret vejledning om støj

Arbejdstilsynets vejledning til, hvordan du som arbejdsgiver skal forebygge og håndtere støj på arbejdspladsen, er blevet opdateret efter et nyt koncept for AT-vejledninger. Hensigten med det nye koncept er, at du som arbejdsgiver har nemmere ved at se, hvad dine pligter er.

AT-vejledningen om støj er opdateret og tilpasset nyt koncept for AT-vejledningerne. Det nye koncept tydeliggør, hvad du som arbejdsgiver har af pligter på området, og hvordan du handler på disse. 

Vejledning beskriver de vigtigste pligter, du som arbejdsgiver har for at sikre, at dine ansatte ikke udsættes for støjgener og risiko for høreskader ved udsættelse for støj.

Læs vejledningen om støj:

Støj - AT-vejledning D.6.1

Få viden og værktøjer om støj på at.dk:

Støj

Sidst revideret: 16. maj 2023

Henter PDF