Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet fører tilsyn med sommerens markeder og festivaler

Arbejdstilsynet har igen i år fokus på et sikkert arbejdsmiljø i forbindelse med opsætning og nedtagning af sommerens store markeder, cirkusser, koncerter m.m. Formålet med indsatsen er at skabe større sikkerhed for de ansatte på sommerens kulturelle begivenheder og dermed bidrage til en tryggere og mere ansvarlig oplevelse for alle involverede.

"Lige inden for denne branche er der ofte risiko for akutte skader og alvorlige ulykker, når der er problemer med arbejdsmiljøet,"

- udtaler Lene Teilberg, tilsynschef i Arbejdstilsynet.

"Når vi besøger virksomhederne som led i tilsynet, fokuserer vi både på kontrol og i høj grad vejledning. Vi besøger virksomhederne så tidligt som muligt under opsætningen, så arbejdsgiverne har tid til at planlægge eventuelle ændringer i deres arbejde. Det vil også være relevant at gennemføre besøg i forbindelse med nedtagningen. Det er vores håb, at den læring, virksomhederne får med sig, også kan anvendes næste gang, de skal gennemføre en tilsvarende opgave. "

- fortæller Lene.

Under tilsynsbesøgene vil Arbejdstilsynet især være opmærksom på nogle væsentlige problemer, der tidligere er blevet identificeret. Dette omfatter manuel håndtering af tungt udstyr såsom lys-, lyd-, scene- og tribuneudstyr samt forsvarlig adskillelse af kørende og gående trafik. Desuden vil Arbejdstilsynet fokusere på medarbejdere, der mangler passende teknisk udstyr til at arbejde i højden, og ansatte, der ikke har tilstrækkelig viden om korrekt håndtering af udstyret eller mangler instruktion - fx på grund af sprogbarrierer.

Læs også

Fald fra højden

Forebyg ulykker ved manuel håndtering af genstande

Arbejdstilsynets Call Center sidder dagligt klar til at besvare spørgsmål om indsatsen og arbejdsmiljø generelt. Ring på: 

Tlf: 70 12 12 88

Sidst revideret: 13. juni 2023

Henter PDF