Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet varsler ikke længere tilsynsbesøg

Fra 1. juli 2023 vil du som virksomhed ikke længere modtage et brev 1-12 måneder, før Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg. Det sker som et resultat af arbejdsmiljøaftalen 2023.

Når Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder sker det som udgangspunkt uanmeldt. Dette gælder også fremadrettet. Arbejdstilsynet har dog hidtil varslet de virksomheder, der er udtaget til tilsyn om, at Arbejdstilsynet vil komme besøg inden for 12 måneder.

Denne varsling af virksomhederne er nu afskaffet. Afskaffelsen af varslingsbrevet sker som led i implementeringen af arbejdsmiljøaftalen: Aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, der blev indgået den 30. marts 2023.

Arbejdstilsynet udtager som hidtil virksomheder til tilsyn ud fra en risikovurdering og på baggrund af konkrete anledninger, fx ulykker eller klager over arbejdsmiljøet. Derudover udtages en mindre andel virksomheder tilfældigt via stikprøver.

Sidst revideret: 31. august 2023

Henter PDF