Gå til hovedindholdet

Ændring af bekendtgørelser på offshore olie- og gas området: Nye uddannelseskrav til personer der overvåger arbejdet med isocyanater

Arbejdstilsynet har ændret bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer og bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed. Ændringen betyder bl.a., at der nu også på offshoresikkerhedslovens område er stillet uddannelseskrav til personer, der overvåger arbejdet med isocyanater, og krav om fornyelse af uddannelsen hvert 5. år.

På baggrund af at EU’s kemikalieforordning (REACH-forordningen) har ændret reglerne om obligatoriske minimumskrav til uddannelse ved arbejde med diisocyanater, har Arbejdstilsynet nu ændret to bekendtgørelser.

På arbejdsmiljølovens område har EU-reglerne medført behov for ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser og af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). De nævnte regelændringer på arbejdsmiljølovens område gennemføres nu tilsvarende på offshoresikkerhedslovens område.De nye EU-regler stiller enkelte strengere krav end de gældende danske regler, der derfor er blevet bragt på niveau med forordningens minimumskrav. Det betyder bl.a., at der fra den 24. august 2023 er et uddannelseskrav til de personer, der overvåger arbejde med isocyanater, samt et krav om, at personer der udfører eller overvåger arbejde med isocyanater, som indebærer en øget risiko for udsættelse, skal have gennemført en supplerende uddannelse.

Derudover indføres der som noget nyt et krav om, at uddannelsen skal fornyes mindst hvert femte år. Kravet om fornyelse af uddannelsen gælder kun for personer, der udfører eller overvåger arbejde med isocyanater.

Diisocyanater er i praksis det samme som monomere isocyanater, som i mange år har været omfattet af særlig regulering i Danmark, og Arbejdstilsynet fortsætter derfor med at bruge betegnelsen isocyanater.

Bekendtgørelserne er trådt i kraft den 24. august 2023. 

Bekendtgørelserne finder du her:

Styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - Bekendtgørelse 1042 - 2023 - Retsinformation

Anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - Bekendtgørelse 1044 - Retsinformation

Henter PDF