Gå til hovedindholdet

Nyt vidensoverblik over effekten af myndighedsindsatser

Et nyt samlet overblik over forskning om effekten af forskellige typer af myndighedstiltag, der har til formål at forbedre arbejdsmiljøet, er netop blevet offentliggjort. Overblikket er udarbejdet af VIVE Campbell, som har taget initiativ til arbejdet, og med inddragelse af Arbejdstilsynet.

Det er første gang, at der er udarbejdet et systematisk overblik – et såkaldt ’Evidence and Gap Map’ (EGM) - over den videnskabelige litteratur, der findes om effekten af forskellige typer af myndighedstiltag, der har til formål at forbedre arbejdsmiljøet.

"EGM’et giver os et værktøj, der viser os, hvor vi har viden om effekter af myndighedsindsatser, og hvor vi mangler viden. Det kan eksempelvis være viden om effekten af kommunikation og vejledning på virksomhedernes efterlevelse af regler, arbejdsulykker og sygefravær"

- fortæller Lotte Manniche Groth-Andersen, vicedirektør i Arbejdstilsynet.

Med arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023 er det aftalt, at Arbejdstilsynet fortsat skal have fokus på, at indsatser er videns- og faktabaserede, og at den løbende videnopsamling og analyseindsats styrkes. Det nye EGM er et nyttigt bidrag til grundlaget for dette arbejde.

Læs mere om EGM-værktøjet

Overblik over viden og videnshuller for måling af effekten af tiltag til at forbedre arbejdsmiljøet - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Sidst revideret: 18. december 2023

Henter PDF