Gå til hovedindholdet

Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde

Nye regler i bekendtgørelsen om systematisk arbejdsmiljøarbejde skal gøre APV’en til et mere aktivt og handlingsorienteret redskab i arbejdsmiljøarbejdet. Ændringerne skal samtidig tydeliggøre de eksisterende roller i arbejdsmiljøorganisationen, så det bliver nemmere for virksomhederne at samarbejde om arbejdsmiljø.

Tre kollegaer sidder ved et bord og snakker sammen

Den 1. februar 2024 træder en ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde i kraft. Den nye bekendtgørelse, som indeholder reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed, tydeliggør blandt andet, at virksomhedernes arbejdspladsvurdering (APV) er en proces, der skal gennemføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne eller arbejdsprocesserne.

Med den nye bekendtgørelse bliver roller og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) desuden tydeligere, og de særregler, der er om AMO på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bliver ophævet - på nær inden for bygge- og anlægsbranchen.

Opdatering af reglerne for arbejdspladsvurderingen

En APV er en proces, der skal hjælpe med at systematisere arbejdsmiljøarbejdet og understøtte, at eventuelle arbejdsmiljøproblemer bliver afdækket, risikovurderet, løst og forebygget. De justerede regler i den nye bekendtgørelse skal være med til at gøre APV’en til et mere aktivt redskab i arbejdsmiljøarbejdet.  

Det er fortsat arbejdsgiveren, der skal sørge for, at der gennemføres en APV af arbejdsmiljøet. Arbejdsgiveren skal samtidig sørge for, at AMO deltager i hele processen. I virksomheder, hvor der ikke skal oprettes AMO, skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte på tilsvarende måde deltager.  

En APV-proces består af fire elementer:

  • En afdækning og risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær, så det er muligt at vurdere, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.
  • En skriftlig handlingsplan til at løse de arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart.
  • En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte tiltag og en opfølgning på, om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.

Tydelige roller i arbejdsmiljøorganisationen og skærpet fokus på antallet af medlemmer

Den nye bekendtgørelse skal desuden gøre det lettere for virksomhederne at forstå, hvilke opgaver AMO skal varetage, hvad arbejdsmiljørepræsentantens rolle er, og hvad den udpegede arbejdsleders rolle er. Der er ikke tale om en ændring af rollerne, men derimod en tydeliggørelse.

Som noget nyt skal arbejdsgiveren desuden kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at der er taget højde for det såkaldte ”nærhedsprincip” ved etablering af AMO og ved større væsentlige ændringer i virksomheden. Med nærhedsprincippet menes, at der er de nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper til at udføre opgaven.

Den nye bekendtgørelse sikrer desuden beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke kan hente særlig beskyttelse i en overenskomst.

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde - Bekendtgørelse 65 - 2024

Sidst revideret: 23. januar 2024

Henter PDF