Gå til hovedindholdet

Opdateret vejledning om regulering af satser fra 1. januar 2024 efter arbejdsskadesikringsloven mv.

Den 5. januar 2024 har Arbejdstilsynet udstedt en opdateret vejledning nr. 9001 om regulering af satser fra 1. januar 2024 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde.

Vejledningen er opdateret som følge af lov nr. 1541 af 12. december 2023 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen).

Vejledning om regulering af satser fra 1. januar 2024 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde - Vejledning 9001 - 2024 - Retsinformation

Henter PDF