Gå til hovedindholdet

32 omkom i 2023, mens de var på arbejde

Antallet af arbejdsrelaterede dødsulykker er på det laveste niveau siden 2018 og er markant lavere i forhold til sidste år.

En mand bruger en gaffeltruck til at flytte halm og hø rundt i landbruget.

Der var 32 arbejdsrelaterede dødsulykker i 2023, viser en opgørelse fra Arbejdstilsynet. Dermed lander antallet af dødsulykker i 2023 på et markant lavere niveau end i 2022, hvor 43 personer døde på arbejdet.

Tre brancher topper årets ulykkesstatistik over arbejdsrelaterede dødsulykker. Det drejer sig om Landbrug, skovbrug og fiskeri, hvor der var seks dødsulykker i det forgangne år. Bygge- og anlægsbranchen havde fire dødsulykker og Vejgodsbranchen tre dødsulykker i 2023.

De tre branchegrupper er kendetegnet ved, at de i en årrække har været at finde blandt de tre øverste brancher i forhold til dødsulykker Derfor besluttede arbejdsmiljøforligskredsen tilbage i sommer, at Arbejdstilsynet i år og de næste to år skal gennemføre en helhedsindsats mod arbejdsulykker med et særligt fokus på de tre brancher. I 2024 er fokus i helhedsindsatsen på branchegruppen Landbrug, skovbrug og fiskeri.

Derudover er der netop blevet nedsat en ekspertgruppe, der i år og de næste to år skal analysere og samle ny viden om forskellige emner, som kan være med til at forebygge alvorlige arbejdsulykker. I 2024 bliver der sat fokus på ulykker ved arbejde med maskiner i landbruget.

”Med de nye initiativer har Arbejdstilsynet særligt fokus på de brancher, hvor der sker flest dødsulykker. Vi er optaget af, at indsatserne mod arbejdsulykker får en positiv effekt på at nedbringe arbejdsulykkerne i branchegruppen og derfor arbejder vi bl.a. sammen med de centrale aktører i branchegruppen," siger souschef for ulykker og erhvervssygdomme, Lars Uldall Beck.

I de to andre branchegrupper vil Arbejdstilsynet fortsætte sit fokus på ulykkesforebyggelse. I Transport af gods har Arbejdstilsynet i 2023 gennemført aktionsdage som supplement til de almindelige tilsyn, og aktionsdagene vil blive videreført i 2024. Også i Bygge- og anlægsbranchen prioriterer Arbejdstilsynet fortsat forebyggelse af ulykkesrisici med uanmeldte tilsyn med byggepladser, hvor alle virksomheder på pladsen bliver gennemgået og får afdækket eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet vil også have et særligt fokus på ulykkesforebyggelse på store infrastruktur- og byggeprojekter.

Nyheden er opdateret den 22. februar 2024, hvor antallet af dødsulykker er justeret fra 31 til 32.

Sidst revideret: 12. februar 2024

Henter PDF