Gå til hovedindholdet

Ny bekendtgørelse når din arbejdsskade er skyld i, at du ikke længere kan arbejde

Uddannelsesgodtgørelsesordningen er lige trådt i kraft og der er nu udstedt en bekendtgørelse, som indeholder regler om behandlingen af sager om uddannelsesgodtgørelse.

Det handler bl.a. om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings pligt til at vejlede om ordningen og opfølgning på tilskadekomnes deltagelse i uddannelsen samt om tilskadekomnes pligter i forbindelse med ordningen. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. april 2024.

Uddannelsesgodtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven - Bekendtgørelse 179 - 2024

Sidst revideret: 28. februar 2024

Henter PDF