Gå til hovedindholdet

På tilsyn for et arbejdsliv uden vold

Hvert år gennemfører Arbejdstilsynet mere end 45.000 tilsyn. Mange besøg forløber uden forudgående aftale, men fx kan en ulykke føre til et anmeldt besøg. Et af de besøg kan du som lytter komme med på, når Mette og Anna Mette er på tilsyn på et botilbud, hvor en medarbejder er blevet udsat for en voldelig episode.

Mette og Anne Mette

Hvordan sikrer man sit eget arbejdsmiljø, når man samtidig også skal hjælpe en bestemt borgergruppe med at trives? Det er et vigtigt spørgsmål for tilsynsførende i Arbejdstilsynet Mette og Anna Mette: ”Man kan sige, at borgernes trivsel og sundhed, den afhænger jo også af medarbejderne, og at de er i stand til at varetage deres egne behov. Og det går begge veje.”

I en ny podcast udgivet af Social- og Boligstyrelsen om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse, kan du komme med på tilsyn, efter en medarbejder er blevet udsat for et voldeligt overfald af en borger. I sådanne situationer tager Arbejdstilsynet ud på tilsyn med fokus på voldsforebyggelse med det formål for at hjælpe botilbuddet til at undgå fremtidige overfald.

”Det må jo aldrig blive en præmis i arbejdet, at man bliver udsat for vold.”

Virksomhederne finder løsningerne

På størstedelen af Mette og Anna Mettes besøg, bliver de mødt med forståelse. For alle besøgene gælder det, at virksomhederne selv er med til at finde løsningerne til at opnå det gode arbejdsmiljø.

”Vi vejleder og understøtter, så godt vi kan, med erfaringer fra andre i lignende brancher. Men det er i sidste ende medarbejderne, der har forstand på deres borgere og ved, hvad der virker for dem. Vi spiller så at sige boldene op, og så er det virksomheden selv, der finder de bedste løsninger.”

Når Mette og Anna Mette er på besøg, taler de med botilbuddene om voldsforebyggelse. Men det kan være svært, hvis de ansatte er under tidspres.

”Vi oplever, at stor arbejdsmængde og tidspres kan have indvirkning på, at en voldsepisode opstår.” Mange botilbud kæmper med at få vagtplaner til at gå op. Her kan det være vigtigt også at se på, om der er andre arbejdsmiljømæssige udfordringer, der kan påvirke arbejdspresset.

”Andre risikofaktorer kan være, at man på bostederne arbejder med borgere, der bliver påvirket negativt af stor udskiftning i personalet.”

Lyt med

Du kan finde podcast-serien om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse ved at søge på ”Social- og Boligstyrelsen” i din podcast-app. Du kan også finde afsnit 7 nedenfor, hvori du kommer med Mette og Anna Mette på tilsynsbesøg.

Episode 7 - Et indblik i Arbejdstilsynets arbejde

Sidst revideret: 22. marts 2024

Henter PDF