Gå til hovedindholdet

Nye AT-vejledninger om sikker brug af lifte og løfteudstyr

Arbejdstilsynet har netop publiceret tre nye vejledninger om arbejde med lifte, arbejdsplatforme og løfteudstyr, som fx kraner og gaffeltrucks.

Vejledningerne henvender sig til arbejdsgiveren, men rummer også handlingsorienteret vejledning til de arbejdsledere og ansatte, som planlægger og udfører arbejdet i praksis.

Fokus i vejledningerne er korrekt brug og valg af de mest egnede maskiner med det formål at sikre hensigtsmæssige og effektive arbejdsgange og samtidig forebygge risikoen for arbejdsulykker og nedslidning.

De bagvedliggende regler er uændrede, men vejledningerne indeholder nu kapitler om bl.a. risikovurdering, instruktion og oplæring samt eftersyn.

I vejledningen om arbejdsplatforme fremgår det også som noget nyt, at arbejdsplatforme i begrænset omfang kan forlades i højden ved facadearbejde. Det gælder, når der som et led i facadearbejdet, fx udskiftning af vinduer eller altanmontage, er afgrænsede arbejdsprocesser, der foregår på de udvendige altaner. I disse tilfælde skal der ikke længere søges dispensation i Arbejdstilsynet.

Anvendelse af en- og flermastede arbejdsplatforme (søjlelifte) - AT-vejledning 2.3.3

Anvendelse af lifte - AT-vejledning 2.3.1

Anvendelse af løfteudstyr - AT-vejledning 2.3.2

Grafik fra vejledningen om arbejdsplatforme, der illustrerer at arbejdsplatformen uanset facadens beskaffenhed skal sikre de ansatte mod nedstyrtning.
Grafik fra vejledningen om arbejdsplatforme, der illustrerer at arbejdsplatformen uanset facadens beskaffenhed skal sikre de ansatte mod nedstyrtning.
Edderkoplift. Grafik fra vejledningen om lifte.
Edderkoplift. Grafik fra vejledningen om lifte.

Henter PDF