Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet har ændret en bekendtgørelse, der handler om udsættelse for farlig kemi i arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet har ændret bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer. Ændringen præciserer, hvilke stoffer og materialer, der er omfattet af reglerne.

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer er blevet ændret, så det er tydeligt, hvilke stoffer og materialer der er omfattet af reglerne.

Bekendtgørelsen blev senest ændret d. 5. april i år pga. ændrede regler i EU. I den forbindelse blev anvendelsesområdet udvidet til også at omfatte reproduktionstoksiske stoffer.

Bekendtgørelsen omfatter således udover kræftfremkaldende stoffer og mutagener, også reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1A og 1B, men ikke reproduktionstoksiske stoffer i kategori 2.  

Reproduktionstoksiske stoffer er stoffer, der kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Stofferne i kategori 1A og 1B er stoffer, der efter EU´s CLP-forordning anses for at være reproduktionstoksiske, hvorimod stoffer i kategori 2 alene er mistænkt for at være reproduktionstoksiske.

Den ændrede bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2024. 

Læs mere

Foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer - Ændringsbekendtgørelse 702 - 2024 - Retsinformation

Sidst revideret: 13. juni 2024

Henter PDF