Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet sætter ekstra fokus på arbejdsmiljøet på sommerens udendørs arrangementer

Sommeren er højsæson for udendørs festivaler, markeder og koncerter, hvor scener, telte og markedspladser skal sættes op og tages ned. Derfor sætter Arbejdstilsynet igen i år fokus på arbejdsmiljøet, så både ansatte og frivillige kan gå sikkert på arbejde. Copenhell er en af de festivaler, vi har haft sparringsmøde med. Hos festivalen er planlægning og inddragelse nøgleordene for sikkerhed.

Foto af Satans Baghave der er de frivilliges eget område på Copenhell, hvor man kan slappe af, spille bingo og meget andet, når man ikke lige er på vagt.
Satans Baghave er de frivilliges eget område på Copenhell, hvor man kan slappe af, spille bingo og meget andet, når man ikke lige er på vagt.

Både frivillige og ansatte arbejder i højden på scener og telte, med tungt udstyr og mellem både kørende og gående trafik, når årets festivaler, koncerter og andre udendørs arrangementer skal sættes op og tages ned. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på sikkerhed, både før og under opbygningen, så alle kan gå sikkert på arbejde.

Det gør Arbejdstilsynet blandt andet ved at holde sparringsmøde med arrangører. En af de festivaler, vi har holdt møde med, er Copenhell. Et møde, der har haft en positiv indvirken på arbejdet med sikkerhed, fortæller Linda Havanna Hansen, der er division manager hos Copenhell.

"Vi ved udmærket godt, at Arbejdstilsynet er en tilsynsmyndighed, som har en særlig rolle. Men vi har oplevet en åbenhed og nysgerrighed i forhold til den særlige type arbejdsplads, som en metalfestival er. Det betyder meget for de besøg, vi har haft de sidste to år, at det er de samme tilsynsførende, der kommer igen. Så kan vi komme mere i dybden med nogle emner og se på nye tiltag på festivalpladsen. Og for dem af os, der har arbejdsmiljøansvar på pladsen, så er det rigtig godt at få noget faglig fordybelse,"

- forklarer hun.

Konkret sparring ude på pladsen

Arbejdstilsynet har blandt andet sparret omkring trafik på Copenhells festivalplads. Her færdes der hundredvis af folk til fods og på cykel. Der køres samtidig med leverandørkørsel og med store maskiner på begrænset plads, og der bygges store scener op.

"Her har vi haft gode samtaler med de tilsynsførende om, hvordan vi kan indrette vores færdsel bedst muligt med skiltning, kommunikation og indretning. Det betyder meget, at den samtale foregår ude på festivalpladsen, fordi det bliver helt konkret og til at handle på med det samme,"

- forklarer Linda. 

God planlægning og samtaler om sikkerhed

Arbejdstilsynet har tidligere erfaret, at der kan være udfordringer med højt tidspres og sprogbarrierer, passende teknisk udstyr til at arbejde i højden og til at håndtere tunge genstande samt ordentlig adskillelse af kørende og gående trafik, når sommerens arrangementer skal bygges op. Det er derfor i fokus, når Arbejdstilsynet holder sparringsmøder om sikkerhed og besøger pladserne.

"Hos os er nøgleordene: Planlægning og inddragelse af flest mulige, før Copenhell finder sted. Vi har jo en skøn blanding af professionelle byggefolk, frivillige, leverandører, scenebyggerhold fra udlandet og alskens administrative folk på festivalpladsen. Så der er mange forskellige grupper at kommunikere til. Derfor er det vigtigt at have materialer udarbejdet og fastlagt ansvarspersoner og opgaver, før vi tager ud og bygger festivalen op,"

- fortæller Linda.

Læs mere om sikkerhed

Arbejdsulykker

Sidst revideret: 17. juni 2024

Henter PDF