Gå til hovedindholdet

Ny bekendtgørelse om årsløn

Reglerne for fastsættelse af årsløn ved tab af erhvervsevne fastsættes i en ny bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. juli 2024.

En ny bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. juli 2024, indeholder regler for fastsættelse af årsløn til brug for udmåling af erstatning ved tab af erhvervsevne.

Reglerne i bekendtgørelsen supplerer reglerne om årsløn i arbejdsskadesikringsloven. Den indeholder bl.a. regler om, hvilke oplysninger, der skal bruges, når årslønnen skal fastsættes. Den indeholder også regler om, hvordan årslønnen skal fastsættes i særlige situationer, fx hvis tilskadekomne er selvstændig erhvervsdrivende.

Fastsættelse af årsløn efter arbejdsskadesikringsloven - Bekendtgørelse 581 - 2024 - Retsinformation

Sidst revideret: 17. juni 2024

Henter PDF