Gå til hovedindholdet

Opdaterede bekendtgørelser på arbejdsskadeområdet

Arbejdstilsynet har opdateret en række bekendtgørelser på arbejdsskadeområdet. Ændringerne består af redaktionelle og konsekvensmæssige ændringer. Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2024.

Fra 1. juli træder ændringerne i en række bekendtgørelser på arbejdsskadeområdet i kraft. Det sker på baggrund af ændringer i lov om arbejdsskadesikring (lov nr. 1541 af 12. december 2023) som opfølgning på arbejdsskadeaftalen fra september 2022.

Det drejer sig om følgende bekendtgørelser:

Anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven  - Bekendtgørelse 485 - 2024 - Retsinformation

Betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring - Bekendtgørelse 543 - 2024 - Retsinformation

Finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade - Bekendtgørelse 494 - 2024 - Retsinformation

Fordeling af udgifter efter § 9 i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - Bekendtgørelse 471 - 2024 - Retsinformation

Forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring - Bekendtgørelse 502 - 2024 - Retsinformation

Lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - Bekendtgørelse 486 - 2024 -Retsinformation

Omsætning af løbende erstatning for arbejdsskader til kapitalbeløb i sager om arbejdsskader - Bekendtgørelse 580 - 2024 - Retsinformation

Sikring efter lov om arbejdsskadesikring for børn og unge i døgnophold efter barnets lov - Bekendtgørelse 565 - 2024 - Retsinformation

Sidst revideret: 14. juni 2024

Henter PDF