Gå til hovedindholdet

Stigning i anmeldte arbejdsulykker i 2023

Der er sket en stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker sidste år. Fald og fysisk overbelastning var de mest hyppige årsager til anmeldte arbejdsulykker i 2023. Tallene viser også, at ulykker, hvor der forventes et fravær på mere end 6 måneder, er mere end fordoblet i forhold til 2019.

Arbejdstilsynet har opgjort tallene for anmeldte arbejdsulykker i 2023. I alt er der anmeldt 49.088 arbejdsulykker i Danmark. Heraf er det estimeret, at 742 arbejdsulykker kan være relateret til covid-19.  Selv hvis man ser bort fra de ulykker, er der en stigning på 13 pct. i antallet af arbejdsulykker siden 2019 – dvs. før covid-19 brød ud i Danmark.

"Vi kan ikke ud fra vores tal se, om stigningen i anmeldte arbejdsulykker skyldes, at der er sket flere arbejdsulykker; om flere virksomheder anmelder arbejdsulykker eller en kombination af begge dele. Men uanset hvad er antallet af arbejdsulykker for højt, og det skal nedbringes,"

- siger vicedirektør i Arbejdstilsynet, Lotte Manniche Groth-Andersen.

"Med den politiske aftale på arbejdsmiljøområdet fra 2023 bliver indsatsen til at forebygge arbejdsulykker styrket. Det vil bl.a. være med mere fokus på hvordan arbejdstilsynet kan være en inspirationskilde for virksomheder til at opbygge en sikkerhedskultur. Og få de brancher som vi ved har mange arbejdsmiljøudfordringer til at blive bedre til at forebygge at ulykkerne sker. Det betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet fastholder et stærkt fokus på virksomheder, der har høj risiko for arbejdsmiljøproblemer. Og så videreudvikler vi på de redskaber vi ved virker i forhold til arbejdsmiljøindsatsen og vores risikomodeller til udvælgelse af virksomheder, som vi besøger,"

- siger vicedirektør Lotte Manniche Groth-Andersen.

Vand, kloak og affald var igen i 2023 den branchegruppe, der toppede listen med flest anmeldte arbejdsulykker i forhold til, hvor mange ansatte, der er i den pågældende branchegruppe.

De fem branchegrupper, hvor ulykkesincidensen pr. 10.000 ansatte er højest er:

  • Vand, kloak og affald: 501 ulykker
  • Anlægsarbejde: 374 ulykker
  • Døgninstitutioner og hjemmepleje: 343 ulykker
  • Opførelse og nedrivning af byggeri: 337 ulykker
  • Politi, beredskab og fængsler: 332 ulykker

Stigning i alle typer af ulykkeshændelser

Stigningen i anmeldte arbejdsulykker fordeler sig på stort set alle typer af ulykker. Der er stadig flest, der kommer til skade ved at falde på deres arbejdsplads. Her var antallet 29 pct., mens 26 pct. af ulykkerne sker ved fysisk og psykisk overbelastning.

Hyppigste skade

Den hyppigste skade i 2023 er som de øvrige år forstuvninger, forstrækninger mv., der udgør 40 pct. af alle skader. På tværs af alle typer af skader ses en stigning, dog mest udtalt i kategorien ’chok’ primært forårsaget af aggression og trusler. Her ses en stigning på 38 pct. siden 2019 fra 2.220 anmeldelser til 3.069.

Længere fravær

Der er også en generel stigning på tværs af alle kategorier, når det kommer til forventningen om det sygefravær, der følger af en given arbejdsulykke. Fra 2019 til 2023 er der sket mere end en fordobling i det forventede fravær på over 6 måneder fra 439 til 957 anmeldelser.

Reduceret antal dødsulykker

I 2023 blev der registreret 32 arbejdsrelaterede dødsulykker, hvilket er under gennemsnittet på ca. 38 for perioden 2019-2022

Der kan følges med i den generelle udvikling af anmeldte arbejdsulykker på datavisningen på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor der vises realtids- samt historisk data på en række skades- og ulykkesparametre.

Anmeldte arbejdsulykker i tal

Sidst revideret: 24. juni 2024

Henter PDF