Gå til hovedindholdet

Lettere adgang til erstatning ved vold på arbejdspladsen

Den 1. januar 2025 træder en ny voldsskadeforsikring i kraft.

Voldsskadeforsikringen har til formål at give ansatte lettere adgang til supplerende erstatning efter erstatningsansvarsloven som følge af vold, trusler eller andre voldsomme hændelser foranlediget af personer, de drager omsorg for på arbejdet.

Visse offentlige og private arbejdsgivere forpligtes til at have en voldsskadeforsikring, mens det er frivilligt for øvrige arbejdsgivere. Forpligtelsen vil gælde for arbejdsgivere inden for socialområdet, ældreområdet, sundhedsområdet og undervisningsområdet, hvor de ansatte har en særlig risiko for at blive udsat for vold på arbejdet foranlediget af personer, der drages omsorg for. Det vil bl.a. dreje sig om døgninstitutioner, bosteder, plejehjem, den regionale psykiatri, specialskoler m.v.

De nærmere kriterier for, hvornår en arbejdsgiver er forsikringspligtig, vil fremgå af bekendtgørelsen om voldsskadeforsikring, som netop er udstedt på retsinformation på følgende link:

Bekendtgørelse om voldsskadeforsikring - Bekendtgørelse 841 - 2024 - Retsinformation

Det skal bemærkes, at bekendtgørelsen har taget højde for, at nogle af branchekoderne skifter navn pr. 1. januar 2025. Selvom nogle af branchekoderne skifter navn, vil de ikke indeholde indholdsmæssige ændringer.

Sidst revideret: 5. juli 2024

Henter PDF