Kvalitetsprocedurer

Kvalitetsprocedurer er skriftlige tjenestebefalinger fra Arbejdstilsynets ledelse til medarbejderne om fremgangsmåden (processen), der skal anvendes ved løsningen af bestemte opgaver i Arbejdstilsynet.

Kvalitetsprocedurer udarbejdes typisk i forhold til tilsyn, men kan også omhandle andre områder, hvor Arbejdstilsynet har behov for at sikre ensartede processer.

Kvalitetsprocedurer om:

Risikobaseret tilsyn

Detailtilsyn

Markedsovervågning (slettet da området er overgået til Sikkerhedsstyrelsen 1. december 2018)

Risikotilsyn 

Generelt for tilsyn

Nye procedurer (på vej)

Procedure for tilbud om dialog og vejledning

Procedure for aftaleforløb