Kvalitetsprocedurer

Kvalitetsprocedurer er skriftlige tjenestebefalinger fra Arbejdstilsynets ledelse til medarbejderne om fremgangsmåden (processen), der skal anvendes ved løsningen af bestemte opgaver i Arbejdstilsynet.

Kvalitetsprocedurer udarbejdes typisk i forhold til tilsyn, men kan også omhandle andre områder, hvor Arbejdstilsynet har behov for at sikre ensartede processer.

Kvalitetsprocedurer om:

Risikobaseret tilsyn 

Detailtilsyn

Markedsovervågning (slettet da området er overgået til Sikkerhedssstyrelsen 1. december 2018)

Risikotilsyn 

Generelt for tilsyn