Gå til hovedindholdet

Viden om arbejdsmiljø

På denne side kan du finde materiale om arbejdsmiljø, som du kan bruge til baggrund for dit pressearbejde.

Fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping

Et bredt flertal i Folketinget blev den 30. marts 2023 enige om en ny arbejdsmiljøaftale frem til 2026.

Aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats

Arbejdstilsynets reaktioner ved et tilsyn

Social dumping

Du kan også læse om social dumping samt aktiviteter og resultater i den styrkede indsats, Arbejdstilsynet gennemfører sammen med SKAT og politi.

Tilsyn med udenlandske virksomheder, RUT og social dumping

Arbejdsmiljøvejvisere

Arbejdstilsynet har i 36 arbejdsmiljøvejvisere målrettet information til de forskellige brancher om de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan man kan løse problemerne.

Arbejdsmiljøvejvisere

Sidst revideret: 1. maj 2024

Henter PDF