G� til hovedindholdet

Viden om arbejdsmiljø

På denne side kan du finde materiale om arbejdsmiljø, som du kan bruge til baggrund for dit pressearbejde.

Prioritering af arbejdsmiljøindsatsen

Der blev den 26. marts 2015 indgået en bred politisk aftale om at styrke arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020.

Strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

På nedenstående emnesider kan du læse om de vigtigste regler, vejledninger og arbejdsmiljøemner samt nyttigt materiale i forhold til de tre prioriterede områder:

Ulykker

Psykisk arbejdsmiljø

Muskel og skelet

Social dumping

Du kan også læse om social dumping samt aktiviteter og resultater i den styrkede indsats, Arbejdstilsynet gennemfører sammen med SKAT og politi.

Tilsyn med udenlandske virksomheder, RUT og social dumping

Arbejdsmiljøvejvisere

Arbejdstilsynet har i 36 arbejdsmiljøvejvisere målrettet information til de forskellige brancher om de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan man kan løse problemerne.

Arbejdsmiljøvejvisere

Henter PDF