Gå til hovedindholdet

Oplysningspligt ved anvendelse af Mit AT

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Formålet

Arbejdstilsynet behandler dine personoplysninger for at kunne oprette dig som bruger på Mit AT, som du kan anvende i dit arbejde med arbejdsmiljø.

Ved at oprette en profil på Mit AT får du mulighed for at:

 • gemme sider, du gerne vil have let adgang til og skrive noter til de enkelte sider
 • lave dine egne samlinger af sider til med dine egne overskrifter og noter
 • se når der bliver lavet nyt indhold på et af de områder (menupunkter) på at.dk, som du har særlig interesse for
 • få en oversigt over seneste sider du har brugt på at.dk

Mit AT henhører under Arbejdstilsynets myndighedsudøvelse, jf. Arbejdsmiljøloven § 1, nr. 2 og § 72, stk. 1, nr. 1 og evt. nr. 2 om Arbejdstilsynets vejledningsforpligtelse

Arbejdstilsynet behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, der dækker over, at behandling af almindelige oplysninger skal være nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Hvilke personoplysninger har vi registreret om dig?

I forbindelse med brugeroprettelse på Mit AT behandler Arbejdstilsynet almindelige personoplysninger i form af: e-mailadresser og brugerprofiler. Som bruger har du mulighed for at benytte dig af fritekstfelterne/ notefelterne under de respektive bookmarks, som du tilføjer til din egen profil.

Arbejdstilsynet kan have registreret personoplysninger om dig i form af:

 • Almindelige personoplysninger: e-mail og brugerprofil.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har behov for det eller pligt til det. Du kan se reglerne om, hvordan vi som offentlig myndighed skal opbevare dokumenter i arkivloven. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt i vores it-systemer, hvor adgangen er kontrolleret og begrænset til de medarbejdere, der har brug for det i deres arbejde.]

Modtagere

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, der bistår med drift og administration af vores it-systemer.

Dine rettigheder som registreret

Du har ret til:

 • Indsigt – du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig samt en række yderligere oplysninger.
 • Berigtigelse – du har ret til at bede os om at få rettet oplysninger, som fx er forkerte eller vildledende.
 • Begrænsning – du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Sletning – du har i særlige tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Indsigelse – hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysningerne.
 • Dataportabilitet – du har i nogle tilfælde ret til at få en kopi af dine oplysninger i et maskinlæsbart format, som du kan give til en anden dataansvarlig. Retten gælder dog ikke, når vi bruger oplysningerne i vores arbejde som offentlig myndighed, men kan fx være relevant, hvis grundlaget for behandling af dine personoplysninger er en kontrakt mellem Arbejdstilsynet og dig.

Arbejdstilsynet skal understrege, at der kan ske indskrænkninger i ovennævnte rettigheder, hvorefter oplysninger fx ikke kan slettes. Det gælder fx hvis anden lovgivning foreskriver, at myndigheden har pligt til at notere oplysningerne. Som eksempel kan nævnes offentlighedslovens § 13 om myndigheders notatpligt og § 15 om myndigheders journaliseringspligt.

Her kan du klage

Du har ret til at indgive en klage til Arbejdstilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

På Datatilsynets hjemmeside kan du også finde mere information om databeskyttelse, dine rettigheder og brug af personoplysninger:

www.datatilsynet.dk

Kontakt Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling heraf, er du altid velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø
CVR-nr.: 21 48 18 15

Telefon: 70 12 12 88

 

Kontakt data-beskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Telefon: 72 20 50 00

Ved brev:

Holmens Kanal 20
1060 København
att. "databeskyttelsesrådgiver"

Henter PDF