Gå til hovedindholdet

Direktionssekretariatet (DIS)

Direktionssekretariatet har det overordnede ansvar for at understøtte den strategiske og løbende udvikling af organisationen ved at understøtte Arbejdstilsynets ledelse og medarbejdere. På den måde bidrager kontoret til, at Arbejdstilsynet er en ambitiøs og attraktiv arbejdsplads, og at vi er en myndighed, der møder vores omverden med dialog og handlekraft.

Kontorchef: Heidi Tange

Formål

Direktionssekretariatet skal helt overordnet understøtte den løbende udvikling af organisationen og understøtte ledelsen. Vi har fem kerneydelser:

  • Vi sekretariatsbetjener Arbejdstilsynets direktør, vicedirektører og Arbejdstilsynets samlede direktion.
  • Vi understøtter betjening af beskæftigelsesministeren ved at kvalificere og koordinere Arbejdstilsynets samlede bidrag.
  • Vi driver arbejdet med Arbejdstilsynets strategi og den organisationsudvikling, der følger af den strategiske retning, herunder ledelse af tværgående organisationsudviklingsprojekter.
  • Vi har ansvaret for udviklingen og koordinering af arbejdet i Arbejdstilsynets samarbejdsorganisation og på det interne arbejdsmiljøområde.
  • Vi udvikler og koordinerer det internationale område i Arbejdstilsynet, hvor vi blandt andet repræsenterer Arbejdstilsynet i en lang række internationale fora.

Hovedopgaver

Vi sikrer, at direktionen har det bedst mulige beslutningsgrundlag til rådighed, blandt andet når det gælder den overordnede strategiske ledelse af Arbejdstilsynet. Vi har i den forbindelse ansvaret for en række møder, herunder direktionsmøder og møder i Samarbejdsorganisationen. Desuden står vi for planlægning og afvikling af en række interne arrangementer, fx seminarer og medarbejderdag.

Vi spiller en central rolle i Arbejdstilsynets betjening af beskæftigelsesministeren ved at koordinere på tværs af organisationen, kvalificere de forskellige bidrag og sikre rettidige direktionsgodkendelser.

Kontoret er med til at udvikle Arbejdstilsynet som organisation med fokus på blandt andet kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere. En vigtig opgave her er udvikling af Arbejdstilsynets grunduddannelse til tilsynsførende samt ledelsesudvikling og –kommunikation. Vi varetager også en række organisatoriske opgaver i samarbejde med Koncern HR, fx ledelsesinformation, PULS og lønforhandlinger.

Vi løser en række internationale opgaver i regi af forskellige internationale fora og koordinerer det internationale myndighedssamarbejde. Et særskilt projekt handler om Bangladesh, hvor vi hjælper det lokale arbejdstilsyn i Bangladesh med at opbygge og udvikle kompetencer.

Henter PDF