Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Arbejdstilsynets vejledende gennemsnitsværdier for efterklangstider og absorptionsarealer

Bilag 1 til AT-vejledningen om akustik i arbejdsrum.

Skemaet nedenfor indeholder vejledende gennemsnitsværdier for efterklangstider og absorptionsarealer for heloktaver i frekvensområdet 125-2.000 Hz. Arbejdstilsynet vil opfatte værdierne som tilfredsstillende under normale forhold. Som hovedregel vil større dæmpning forbedre forholdene yderligere.

Lokaletype Efterklangstid (T) i s, maksimal gennemsnitsværdi i frekvensområdet 125-2.000 Hz Absorptionsareal (A) i m2, mindste gennemsnitsværdi i frekvensområdet 125-2.000 Hz

Maksimal afvigelse fra den anbefalede værdi i noget frekvensinterval

 

Produktionslokaler mv.

Under 200 m3  0,8    + 0,2 s
 1.000 m3  1,3    + 0,2 s
Mellem 200 m3og 1.000 m3  Der udregnes en forholdsmæssig værdi    + 0,2 s
Over 1.000 m3    A bør være mindst 0,6 x gulvarealet  - 0,1 x gulvarealet
Over 1.000 m3hvor loftshøjden overstiger 5 m    A bør være mindst 0,7 x gulvarealet  - 0,2 x gulvarealet ved 125 og 250 Hz
-0,1 ved øvr. frek.
Kontorer mv.
Flerpersonkontorer mindre end 300 m3   A bør være mindst 0,8 x gulvarealet   - 0,2 x gulvarealet ved 125 og 250 Hz
- 0,1 ved øvr. frek.
Flerpersonkontorer større end 300 m3    A bør være mindst 0,9 x gulvarealet  - 0,2 x gulvarealet ved 125 og 250 Hz
- 0,1 ved øvr. frek.

I tabellen er der anført en maksimal gennemsnitsværdi for efterklangstiden. En afvigelse fra den anbefalede gennemsnitsværdi mod højere værdier bør ikke ved nogen frekvens overstige værdierne i højre kolonne.

Tabellen indeholder også en mindste gennemsnitsværdi for absorptionsarealet. En afvigelse fra den anbefalede gennemsnitsværdi mod lavere værdier bør ikke ved nogen frekvens overstige værdierne i højre kolonne. Dette for at sikre tilstrækkelig absorption ved alle frekvenser.

Se gennemregnet eksempel i Arbejdstilsynets materiale Et støjsvagt arbejdsmiljø.

Hvis der ikke forekommer væsentlig lavfrekvent støj, kan man for produktionslokaler mv. se bort fra værdien i frekvensområdet omkring 125 Hz. 

Indhold

Indhold

Henter PDF