Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 2 - Krav og vejledende værdier i henhold til Bygningsreglement 2018 (uddrag)

Bilag 2 til AT-vejledningen om akustik i arbejdsrum.

Efterklangstiden i rum skal være i overensstemmelse med rummenes anvendelse.

For bygninger til undervisning anses dette funktionskrav for overholdt, når:

 • Klasserum, T ≤ 0,6 s, T er efterklangstid
 • Undervisningsrum mindre end 250 m3 til korsang og akustisk musik,
  0,8 ≤ T ≤ 1,1 s
 • Undervisningsrum mindre end 250 m3 til sang og musik, der er elektrisk forstærket, T ≤ 0,6 s
 • Åbne undervisningsområder, A ≥ 1,3 x gulvarealet, A er absorptionsareal
 • Fællesrum med loftshøjde på mere end 4 m og volumen større end 300 m3, A ≥ 1,2 x gulvareal.

Bygningsreglement 2018 indeholder også værdier for undervisningsrum til sløjd, gymnastiksale, svømmehaller, fællesgange og trapperum.

For daginstitutioner anses funktionskravet for opfyldt, når:

 • Opholdsrum, T ≤ 0,4 s
 • Opholdsrum med loftshøjde på mere end 4 m og volumen større end 300 m3, A ≥ 1,2 x gulvarealet.

Forslag til projekteringsværdier for kontorbyggeri:

 • I kontorer (1-4 personer) og møderum bør efterklangstiden ikke overstige 0,6 s.
 • I storrumskontorer bør absorptionsarealet (A) være større end 1,1 x gulvarealet.

Forslag til projekteringsværdier for hospitaler, lægehuse, klinikker mv.:

 • I sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. bør efterklangstiden ikke overstige 0,6 s.

Indhold

Indhold

Henter PDF