Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Påbudte advarselsskilte og opslag ved gylleanlæg

Bilag 1 til AT-vejledning om anlæg til flydende husdyrgødning.

Påbudte advrselsskilte og opslag ved gylleanlæg - gylleadgangskilte, gylletankvognsskilte og skilt ved pumpestedet

Figur 1 - Påbudte advarselsskilte og opslag ved gylleanlæg.

ADVARSEL - GYLLEANLÆG

I denne stald findes et gylleanlæg. Under gæring i gyllen dannes der forskellige sundheds-, brand- og eksplosionsfarlige gasser, blandt disse den dødsensfarlige svovlbrinte, som frigøres, når gyllen bevæges, ved omrøring eller pumpning.

Svolvbrinte er en meget farlig gift for mennesker og dyr. Ved omrøring og pumpning i gyllen kan der i løbet af 1-2 min. frigøres dødbringende mængder af svovlbrinte.

I disse store koncentrationer kan svovlbrinte lamme lugtesansen fuldstændig, så man ikke bliver opmærksom på faren, før det er for sent. Bevidstløshed kan indtræde pludseligt.

Risikoen for frigørelse af gødningsgasser er størst i staldanlæg, hvor store gødningsmængder opbevares i længere tid. Ved langtidsopbevaring er eneste sikre metode til at undgå dødsfald at tømme stalden for mennesker og dyr, såfremt omrøring eller pumpning gennemføres.

Er der dyr i stalden, og sker der forgiftning, skal pumpning og omrøring stoppes øjeblikkeligt og dørene åbnes udefra.

Man må ikke selv gå ind i stalden, men skal tilkalde særligt trænet mandskab med luftforsynet åndedrætsværn af typen trykluft- eller kredsløbsapparat.

Behandling af forgiftning. De forgiftede skal anbringes i frisk luft og ambulance skal tilkaldes.

Genoplivning skal straks begyndes.

Indånding af ren ilt skal iværksættes hurtigst muligt.

Bevidstløse personer må ikke få vand eller andre drikke.

Selv om en bevidstløs vågner op og hævder, at han har det godt, skal der tilkaldes ambulance.

Ved alarmering skal gøres opmærksom på, at det gælder en ulykke ved et gylleanlæg.

Indhold

Indhold

Henter PDF