Gå til hovedindholdet

Arbejdsgiverens tjekliste - en- og flermastede arbejdsplatforme

Denne tjekliste giver dig som arbejdsgiver et samlet overblik over de pligter og processer, der er gennemgået i denne vejledning. Du og dine ansatte kan bruge den som et værktøj i jeres samarbejde om forebyggelse af ulykker ved brug af en- og flermastede arbejdsplatforme.

Valg og sikker brug af en- eller flermastede arbejdsplatforme

3. Planlæg og tilrettelæg arbejdet
4. Afdæk og vurdér risici
5. Oplær og instruer i arbejdsmetoder og risici
6. Sørg for, at arbejdet udføres forsvarligt på arbejdsstedet
7. Før effektivt tilsyn med, at arbejdet bliver udført forsvarligt
8. Udfør eftersyn og vedligeholdelse
9. Særlig brug: Arbejdsplatforme som sikring ved tagkant og tagfod

Henter PDF