Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Arbejdsskader

Vejledninger efter arbejdsskadesikringsloven.

Generer PDF

Anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven - Retsinformation

Arbejdsbetingede tandskader - Retsinformation

Arbejdsskadesikring i forhold til forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger - Retsinformation

Behandlingsudgifter - Retsinformation

Betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring - Retsinformation

Betaling for sygebehandling, optræning og hjælpemidler ved arbejdsskader - Retsinformation

Erhvervssygdomme - Retsinformation

Erstatning for tab af erhvervsevne - Retsinformation

Erstatning ved dødsfald - Retsinformation

Fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2019 - Retsinformation

Fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2018 - Retsinformation

Fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2017 - Retsinformation

Fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2016 (Teknisk vejledning) - Retsinformation

Fastsættelse af årsløn - Retsinformation

Foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring - Retsinformation

Forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring - Retsinformation

Forældelse af krav efter arbejdsskader - Retsinformation

Genoptagelse af sager efter lov om arbejdsskadesikring - Retsinformation

Genvurdering (remonstration) efter arbejdsskadesikringsloven - Retsinformation

Kapitaliseringsfaktorer i 2021 for skader fra 1. januar 2011 - Retsinformation

Kapitaliseringsfaktorer i perioden 29. til 31. december 2020 for skader fra 1. januar 2011 - Retsinformation

Kapitaliseringsfaktorer fra 29. december 2020 for skader fra før 1. januar 2011 - Retsinformation

Méntabel - Retsinformation

Omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2022 for skader fra 1. januar 2011 - Retsinformation

Opløsningsmiddelforgiftning 2016 - Retsinformation

Regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde - Retsinformation

Regulering af satser fra 1. januar 2022 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde - Retsinformation

Senfølger efter bløddelsskader - Retsinformation

Stationærtidspunktet - Retsinformation

Særlig godtgørelse - Retsinformation

Takster

Regulering af renteydelser - Arbejdsmarkedets erhvervssikring

Regulering af takster for lægeerklæringer 1. april 2021 - Retsinformation

Henter PDF