Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Beregning af rekylkraft og drejningsmoment

Bilag 1 til AT-vejledning om brug af vandtryk

Generer PDF

Eksempler på rekylkraften (målt i enheden newton, N) ved forskellige kombinationer af det anvendte tryk (MPa) og den anvendte dysestørrelse er vist i fig.1 for arbejde med rundstråledyser. Tilsvarende eksempler er vist i fig. 2 for arbejde med fladstråledyser. Ved beregning af de viste eksempler er antaget, at dyserne er 100 pct. effektive. I praksis kan dyserne have en mindre effektivitet, hvilket medfører en lavere rekylkraft.

Figur 1 rekylkraft for rundstråledyser

Figur 2 rekylkraft for fladstråledyser

Fig. 2. Eksempler på rekylkraft (N) ved forskellige kombinationer af dysestørrelser og arbejdstryk. Eksemplerne gælder for arbejde med fladstråledyser.

I nogle tilfælde vil sprøjtedysen danne en vinkel med pistolens længdeakse (se fig. 3). Denne vinkel betegnes sprøjtevinklen.

Denne vinkel medfører, at noget af rekylkraften virker vinkelret på pistolens længdeakse. Kraften, som virker vinkelret på pistolens længdeakse, fås ved at gange rekylkraften (se fig. 1 eller fig. 2) med en faktor, som aflæses på fig. 4, blå linje.

Rekylkraften, som virker i pistolens længdeakse, fås ved at gange rekylkraften (se fig. 1 eller fig. 2) med en faktor som aflæses på fig. 4, pink linje.

Figur 3

Figur 4 faktorer til beregning af rekylkraft

I nogle tilfælde vil de viste eksempler på rekylkræfter ikke svare til de aktuelle forhold. I disse tilfælde kan rekylkræfterne beregnes med følgende formler.

Rekylkraften, Fakse, i sprøjtepistolens/lansens akseretning beregnes som:

F akse =0.236*cosα*Q* P

Rekylkraften, Fvink, i retning vinkelret i forhold til sprøjtepistolens/lansens akse beregnes som:

F vink =0.236*sinα*Q* P

Drejningsmomentet, T, i forhold til holdepunktet på sprøjtepistolen/lansen beregnes som:

Formel

For sammenhængen mellem tryk, vandforbrug og dysestørrelse gælder følgende formler for tabsfri dyser (virkningsgrad på 100 pct.)

Q Rundstråledyse =0,64* D 2 * P

Q Fladstråledyse =0,47* D 2 * P

I ovenstående beregningsudtryk er
F: rekylkraft udtrykt i newton (N)
T: drejningsmoment udtrykt i Nm
α: sprøjtevinklen set i forhold til sprøjtepistolens/lansens akse
Q: vandmængde udtrykt i liter pr. min
P: tryk udtrykt i bar
D: dysestørrelse udtrykt i mm
l: afstand udtrykt i m mellem dysen og pistolens/lansens håndgreb

Henter PDF