Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Faldsikring - Supplerende information om faldsikring

Dette er supplerende information i forhold til At-vejledning D.5.5 om Faldsikring.

Generer PDF

Arbejdstilsynet, november 2012.

Af vejledningens afsnit med overskriften Standse fald, fremgår det, at linen inklusive falddæmpende anordninger ikke må overstige 2 m. 

Længdebegrænsningen på 2 m gælder kun for de faldsikringsliner, som er indrettet som falddæmpende liner, og ikke alle faldsikringsliner generelt, som kan være godkendte med længder forskellige fra 2 m som den totale linelængde. 

Som falddæmpende liner forstås her liner som er specielt konstrueret og indrettet, til at kunne absorbere den energi som opstår ved et fald.

Henter PDF