Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Gaffelstablercertifikat

De vigtigste regler om, hvornår man skal have erhvervet certifikat for at måtte føre gaffelstablere.

Vejledningen handler om, hvornår man skal have gennemgået og bestået gaffelstabler-uddannelsen ”Gaffeltruck A” for at måtte føre gaffelstablere og lignende maskiner (herefter kaldet gaffelstablere), der bruges til løft af byrder på gafler, der kører langs en lodret mast.

De vigtigste regler

Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har gennemgået og bestået gaffelstableruddannelsen ”Gaffeltruck A”, der fører gaffelstablere.

Gaffeltruckuddannelsen (”Gaffeltruck B”) giver også ret til at føre gaffelstablere og omtales ikke yderligere i denne vejledning.

Reglerne gælder både for ansatte, for arbejdsgiveren selv og for selvstændige.

Der er undtagelser fra uddannelseskravet i situationer, hvor brugen af gaffelstablere er begrænset.

De vigtigste regler om:

 • Arbejde med gaffelstablere
 • Krav om certifikat
 • Undtagelser fra kravet om certifikat
 • Krav til førerens alder og helbred
 • Certifikater efter tidligere regler

1. Arbejde med gaffelstablere

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejde i forbindelse med transport og løft af byrder med gaffelstabler kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det indebærer,

 • at føreren er kvalificeret til at betjene gaffelstablere sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 • at føreren er instrueret og oplært i brugen af den konkrete gaffelstabler, dens sikkerhedsanordninger og de ydelsesmæssige begrænsninger, der er for at bruge gaffelstableren til en bestemt opgave.
 • at føreren har gennemgået og bestået gaffelstableruddannelsen ”Gaffeltruck A”.

Gaffelstableruddannelsen skal gennemføres på en erhvervsskole eller et AMU-center der er godkendt af Undervisningsministeriet.

2. Krav om certifikat

Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har gennemgået og bestået gaffelstableruddannelsen ”Gaffeltruck A”, der fører gaffelstablere, der bruges til løft og transport af byrder.

Gaffelstablere og lignende maskiner er selvkørende maskiner, der kan løfte byrder på gafler, der kører langs en lodret mast. Gaffelstablere betjenes gående eller fra en ståplade og kaldes også ”førerstangsgaffeltruck”, ”støttebenstruck” eller blot ”stabler”.

Reglerne om certifikat gælder både for ansatte, for arbejdsgiveren selv og for selvstændige.

Der er undtagelser fra uddannelseskravet i situationer, hvor brugen af gaffelstablere er begrænset.

Arbejdsgiveren skal, hvis Arbejdstilsynet beder om det, kunne dokumentere, at føreren har gennemført og bestået gaffelstableruddannelsen ”Gaffeltruck A”. Det dokumenteres ved hjælp af uddannelsesbeviset (certifikatet).

3. Undtagelser fra kravet om certifikat

Der stilles ikke krav om uddannelse til løft af byrder med gaffelstablere i situationer, hvor brugen af gaffelstablere er begrænset. Det vil sige:

 • Hvis løftehøjden rent teknisk er begrænset til højst 1 m, fx med nøglekontakt.
 • Hvis gaffelstablere afprøves efter reparation.
 • Hvis gaffelstablere bruges ved kørsel uden byrder.
 • Hvis kørslen med gaffelstablere er styret af skinner.
 • Hvis gaffelstablere indgår som en del af et automatisk anlæg.
 • Hvis gaffelstablere tilhører et skib og føres af skibets besætning.

4. Krav til førerens alder og helbred

Man skal være fyldt 18 år for at opnå certifikat til gaffelstablere.

Unge, som er fyldt 15 år, kan dog erhverve certifikat til gaffelstablere, hvis det er nødvendigt for at gennemføre en konkret erhvervskompetencegivende uddannelse.

Den person, der ønsker at få certifikat, skal kunne dokumentere, at vedkommende helbredsmæssigt er egnet til at føre et teknisk hjælpemiddel for at få et gaffelstablercertifikat. Det dokumenteres ved alle typer af kørekort inkl. kørekort til knallert og traktor eller ved den helbredserklæring, som udarbejdes i forbindelse med udstedelse af kørekort.

5. Certifikater efter tidligere regler

Gaffeltruck A og B certifikater, der er udstedt efter de regler, der var gældende indtil den 31. december 2017, giver fortsat ret til at føre gaffelstablere i henhold til certifikatets gyldighedsområde.

Certifikaterne skal ikke ombyttes til nye certifikater.

Relaterede bekendtgørelser og vejledninger

Bekendtgørelser

At-vejledningen knytter sig til bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Bekendtgørelse 1978 - 2021 - med senere ændringer

Arbejdstilsynets vejledninger

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet - AT-vejledning F.1.7

Gaffeltruckcertifikat - AT-vejledning 1.9.2

At-meddelelse 2.01.2 om gaffeltruckførercertifikat ophæves den 31. december 2017.  

Indhold

Indhold

Henter PDF