Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Helkropsvibrationer

Bilag 1 til AT-vejledning D.6.7 om helkropsvibrationer

Måling og vurdering af helkropsvibrationer foretages i henhold til kapitel 5, 6 og 7 og Annex A og B i DS/ISO 2631-1. Nyttig information gives i DS/EN 14253

Den daglige vibrationsbelastning A(8) af en person udregnes ved hjælp af formlen:

Formel til at beregne den daglige vibrationsbelastning A(8)

Figur 1 - Formel til beregning af den daglige vibrationsbelastning A(8)

Hvor:

aw er den frekvensvægtede r.m.s.-vibrationsstyrke i m/s2 i en af de tre på hinanden vinkelrette retninger x, y og z

T er varigheden af eksponeringen med vibrationsstyrken aw

T0 er 8 timer

k er 1,4 for x og y-retningerne, og k er 1 for z-retningen.

Den daglige vibrationsbelastning udregnes separat for hver af de tre retninger x, y og z. Vurderingen af eksponeringen baseres på den største af værdierne i henhold til de tre retninger.

Hvis der i løbet af arbejdsdagen udføres to eller flere arbejdsoperationer med forskellig vibrationsstyrke, udregnes den daglige vibrationsbelastning A(8) ud fra formlen:

Formel til at beregne den daglige vibrationsbelastning A(8) hvis der i løbet af arbejdsdagen udføres to eller flere arbejdsoperationer med forskellig vibrationsstyrke

Figur 2 - Formel til beregning af den daglige vibrationsbelastning A(8) ved to eller flere forskellige vibrationsstyrker.

Hvor:

n er antallet af forskellige arbejdsoperationer i løbet af dagen

awi er vibrationsstyrken for arbejdsoperation i, og

Ti er varigheden af arbejdsoperation i.

Når der forekommer kraftige bump, er r.m.s.-måling ikke altid tilstrækkeligt. Når forholdet mellem peak-værdi og r.m.s.-værdi (topfaktoren) er større end 9, kan man i henhold til standarden vælge mellem to målemetoder som supplement til ovennævnte måling af vibrationsbelastningen. Arbejdstilsynet anbefaler, at der så anvendes løbende r.m.s.-måling med en integrationstid på 1 s, og at den maksimale værdi aflæses.

Vibrationsstyrke beregnet over 40 timer

Den gennemsnitlige vibrationsstyrke beregnet over en uge A(8)uge er det tidsvægtede gennemsnit af vibrationernes styrke og varighed inden for en periode på 7 dage (en uge) over en referenceperiode på fem 8 timers dage (40 timer).

Den udregnes ved hjælp af formlen:

Formel til at udregne den gennemsnitlige vibrationsstyrke beregnet over en uge

Figur 3 - Formel til at udregne den gennemsnitlige vibrationsstyrke beregnet over en uge A(8)uge

Hvor:

A(8)j er vibrationsbelastningen for dag j.

Referencer

Dansk Standard DS/ISO 2631-1. Mekaniske vibrationer og chok - Vurdering af helkropsvibrationer - Del 1: Generelle krav.

Dansk Standard DS/EN 14253. Mekaniske vibrationer – Måling og beregning af helkropsvibrationer på arbejdspladsen – Praktisk vejledning.

Technical Report prCEN/TR 15172-1. Whole body-vibration – Guidelines for vibration hazards reduction – Part 1: Engineering methods by design of machinery.

Technical Report prCEN/TR 15172-2. Whole body-vibration – Guidelines for vibration hazards reduction – Part 2: Management measures at the workplace.

Indhold

Indhold

Henter PDF