Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg

Vejledning om forebyggelse af risiko for nedstyrtning i skakter på forbrændingsanlæg.

At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets praksis, hvor der er risiko for nedstyrtning.

At-vejledningen skitserer den typiske indretning af aflæsningshaller på forbrændingsanlæg og de typiske arbejdsfunktioner ved skakten. Både indretning og arbejdsfunktioner kan være anderledes.

1. Beskrivelse

Forbrændingsanlæg er forsynet med skakter, som er op til 20 meter dybe i forhold til aflæsningshallens gulv. Renovationsbiler mv. læsser det indsamlede affald af ved at bakke til skaktkanten, åbne containeren og tippe den, så affaldet falder ned i skakten. Ved aflæsningen skal chaufføren ud af bilen for at åbne containeren og styre betjeningsgrebene til aflæsning. Der spildes som regel affald på gulvet i aflæsningshallen under aflæsningen.

Skaktkanten er forsynet med et kantstop, så bilerne ikke kan bakke ud over kanten. Kantstoppet er 20-30 cm højt og har hakker, så affald fra aflæsningshallen kan fejes ned i skakten. Fejningen sker normalt manuelt, mens rengøring af aflæsningshallen ofte foregår med maskiner.

Arbejdsopgaverne ved skaktkanten betyder, at der ofte færdes personer i aflæsningshallen.

Der er normalt afstribning op til skaktkanten for at markere fare og advare om, at personer ikke må færdes i denne zone.

Der er ikke foretaget yderligere sikring ved skaktkanten, fordi renovationsbilerne skal kunne læsse af.

2. Arbejdstilsynets praksis

Det er Arbejdstilsynets praksis på faste arbejdssteder, at områder, hvor der kan være risiko for nedstyrtning, skal sikres ved indhegning, overdækning eller anden passende foranstaltning.

Arbejdstilsynets praksis vedrørende maskinanlæg er, at der skal være rækværk eller lignende sikring, hvis faldhøjden er mere end en halv meter.

3. Sikkerhedsforanstaltninger

Skaktkanterne skal sikres, hvis der færdes personer i aflæsningshallen, så man undgår risiko for nedstyrtning i skaktene. Der skal være tale om en teknisk løsning, så det ikke overlades til den enkelte at undgå nedstyrtning. Det er ikke tilstrækkeligt sikkert med advarselsmarkering og instruktion af ansatte og chauffører. Sikkerhedsniveauet skal mindst svare til et rækværk med håndliste, knæliste og fodliste. Enhver teknisk løsning, der giver tilsvarende sikkerhedsniveau, kan bruges.

Sikringen kan fx bestå af et bevægeligt og automatisk styret rækværk, som slås ned, slås til side eller hejses op, når renovationsbilen er bakket til kant, og som lukkes igen, når bilen kører frem. Rækværket skal konstrueres i overensstemmelse med bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler.

Arbejdstilsynet kan acceptere, at der etableres midlertidige foranstaltninger, indtil skaktkanten er sikret med en teknisk løsning.

Midlertidige foranstaltninger kan være, at der ikke færdes personer nærmere end 2 meter fra skaktkanten, og at denne zone er tydeligt afmærket. Rengøring af arealet op til skaktkanten kan fx foregå med en maskine, der er udstyret med operatørkabine.

Der kan undtagelsesvist og kortvarigt arbejdes nærmere end 2 meter fra skaktkanten, hvis der arbejdes med faldsikringsudstyr.

Faldsikringsudstyr skal være i overensstemmelse med bekendtgørelsen om sikkerhedskrav til personlige værnemidler.

4. Samarbejde mellem flere arbejdsgivere

Forbrændingsanlæggene er normalt ikke chaufførernes arbejdsgiver. Derfor skal forbrændingsanlæggets og chaufførernes arbejdsgivere samarbejde om sikkerheden for alle, der færdes på anlægget.

Samarbejdsforpligtelsen betyder, at chaufførerne også skal følge de regler, der gælder for forbrændingsanlæggets egne ansatte.

Det er ofte forbrændingsanlæggets ansatte, der har opsyn med arbejdet i aflæsningshallen. Derfor er det forbrændingsanlæggets arbejdsgiver, der normalt må sørge for, at de aftalte sikkerhedsregler overholdes.

Jens Jensen 

Læs også

BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø

BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljøs vejledninger kan findes på:

BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø

Indhold

Indhold

Henter PDF