Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 5 - Periodisk inspektion af sikkerheden for de ansatte, der udfører kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening

Bilag 5 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Periodisk inspektion skal omfatte både dette bilag 5 og bilag 4, jf. § 34.

Periodisk inspektion af sikkerheden ved kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation og nødbetjening skal indeholde inspektion af

 1. belysning i skakt og rum,
 2. adgangsveje til de rum, hvor der skal udføres kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening, jf. kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner,
 3. at udstyret fortsat er indrettet i overensstemmelse med kravene i relevante indretningsregler, i forhold til ansattes sikkerhed, herunder inspektion af:
  • beskyttelse mod nedstyrtning fra stoltag,
  • beskyttelse mod nedstyrtning fra adgangsveje, herunder adgangsveje over tag
  • betjening til operatørkørsel, jf. kravene i de relevante indretningsregler,
  • sikkerhed omkring elektriske installationer i områder, hvor der ikke er adgang for uvedkommende,
  • sikkerhed mod klemning af person og legemsdele i områder, hvor der ikke er adgang for uvedkommende, og
 4. at ryddeligheden er tilfredsstillende.

Indhold

Indhold

Henter PDF