Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Bygninger m.v.

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter

2.1. Bilagets området

a. Arbejde med produkter på bygninger og på "almindelige" installationer i bygninger, som fx radiatorer, centralvarme- og vandrør, jernporte, installationslemme og køkkenskabe.

b. Arbejde med produkter på bygningselementer, som udføres i et rum, der i forbindelse med det pågældende byggeri anvendes som midlertidigt malerværksted.

c. Arbejde med produkter på andre betonoverflader, hvor funktionskravene kan sidestilles med kravene til facader på almindelige bygninger.

2.2. Forbudsskema

I skema II.1. angives det højest tilladte tal før bindestregen for malevarer i brugsklar blanding for visse malearbejder.

I skema II.2. angives det højest tilladte tal før bindestregen for lime i brugsklar blanding for indvendigt limarbejde.

2.3. Sikkerhedsforanstaltninger

2.3.1. Personlige værnemidler

De personlige værnemidler, der skal anvendes ved det enkelte arbejde, findes ved hjælp af skema II.3, II.4 og II.5. Værnemidler, der er anført for såvel tallet før som efter bindestregen i kodenummeret, skal medtages eller sammensættes efter nedenstående principper for tallet før og tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Hvis der anføres ingen værnemidler eller ens værnemiddel til samme formål med forskellige noter, skal skærpende noter (h, i, k, l, m, n, o, q, r og v) altid medtages. Lempende noter (a, b, c, d, e, f, g, p, s, t, u og y) skal falde bort.

Hvis sammensætningen medfører, at der skal vælges mellem to forskellige personlige værnemidler med samme formål, skal det endelige værnemiddel vælges således:

 1. Luftforsynet helmaske går forud for
  • luftforsynet halvmaske,
  • kombinationsfiltermaske,
  • gasfiltermaske,
  • støvfiltermaske,
  • øjenværn og
  • ansigtsskærm.
 2. Luftforsynet halvmaske går forud for
  • kombinationsfiltermaske,
  • gasfiltermaske og
  • støvfiltermaske.
 3. Kombinationsfiltermaske går forud for
  • gasfiltermaske,
  • støvfiltermaske.
 4. Hvor der angives støvfiltermaske og gasfiltermaske samtidigt, skal der benyttes kombinationsfiltermaske.
 5. Hvor der angives ansigtsskærm og øjenværn samtidigt, skal der benyttes ansigtsskærm.

De personlige værnemidler, der skal anvendes ved det enkelte arbejde, findes ved hjælp af skema II.3, II.4 og II.5. Værnemidler, der er anført for såvel tallet før som efter bindestregen i kodenummeret, skal medtages eller sammensættes efter nedenstående principper for tallet før og tallet efter bindestregen i kodenummeret. Hvis der anføres ingen værnemidler eller ens værnemiddel til samme formål med forskellige noter, skal skærpende noter (h, i, k, l, m, n, o, q, r og v) altid medtages. Lempende noter (a, b, c, d, e, f, g, p, s, t, u og y) skal falde bort. Hvis sammensætningen medfører, at der skal vælges mellem to forskellige personlige værnemidler med samme formål, skal det endelige værnemiddel vælges således:1) Luftforsynet helmaske går forud for 2) Luftforsynet halvmaske går forud for 3) Kombinationsfiltermaske går forud for 4) Hvor der angives støvfiltermaske og gasfiltermaske samtidigt, skal der benyttes kombinationsfiltermaske.5) Hvor der angives ansigtsskærm og øjenværn samtidigt, skal der benyttes ansigtsskærm.

Anmærkning:

Noter knyttet til et bortvalgt værnemiddel falder bort, alle andre noter skal medtages.

Skema II.1 - Højeste tilladte tal før bindestregen i kodenummeret for malevarer i brugsklar blanding til INDVENDIGT malearbejde

  Lofter Vægge
A. INDVENDIGT    

Almindelige påvirkninger og funktionskrav

Svarende til følgende MBK-karakteriseringer:
Svage påvirkninger og lave krav

   
Eksempler:
Sekundære rum, fx garager, fyrrum og pulterrum.
   
Middel påvirkninger og middel krav 1- a), b), d), e), f), g), h) 1- a), c), d), e), f), g)
Eksempler:
Opholdsrum, soverum, køkkener, toiletter, entreer.
Kontorlokaler, venteværelser, repræsentationslokaler, salgs- og butikslokaler.
Trapperum, gange, klinikker, sygestuer, værksteds- og fabrikationslokaler, opbevaringsrum.
Sportshaller
b)   
B. INDVENDIGT    
Store påvirkninger og store funktionskrav    
De overflader, hvor der sker store påvirkninger, eller hvor der stilles store krav 2- a), d) 2- a), d)
Eksempler:
Overflader i køkkener, i restaurationer og institutioner, badeværelser, haller i svømmehaller m.v.
   
(De overflader, der ikke er udsat for store påvirkninger, hører under A)    
C. INDVENDIGT    

Specielle påvirkninger og specielle funktionskrav

De overflader, hvor der sker specielle påvirkninger, eller hvor der stilles specielle krav

   
Eksempler:
Overflader i vådrum, våde lokaler, operationsstuer, skadestuer, laboratorier, levnedsmiddelfabrikker m.v.
2- a), d) 3-
(De overflader, der ikke er udsat for specielle påvirkninger, hører under A eller evt. B).    

a. Ved pletvis behandling af særligt misfarvende skjolder af løbesod kan der dog benyttes malevarer med 3 som højeste tilladte tal før bindestregen i kodenummeret.

b. Ved maling af akustikloftplader, hvor der foreligger skriftligt krav frapladeleverandøren om brug af alkydmaling for bevarelse af akustisk effekt, kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret. (Denne note vedrører ikke perforerede metalplader, der kan behandles efter skema II.1, A eller evt. kun rengøres).

c. Ved grunding af ældre ubehandlet hessian, som tidligere er opsat i alm. tapetklister, kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret.

d. Ved grunding af ubehandlede cementbundne spånplader, eternitplader o.lign., der skal færdigmales i kulører, hvor hvide skjolder ved udtræk af salte bliver synlige, kan der dog benyttes malevarer med 3 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret.

e. Ved pletning af knaster kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret.

f. Ved pletning til mætning på træbeklædning, hvor der kræves beskyttelse mod råd og svamp på fx endetræ eller samlinger, kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret.

g. Ved grunding af brandimprægneret træ, kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret.

h. Ved gennemslag af misfarvende skjolder på trælofter efter prøvemaling med en spærrende vandig maling, kan der til isolering af skjolderne anvendes en behandling med malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret.

Højeste tilladte tal før bindestregen i kodenummeret for malevarer i brugsklar blanding til UDVENDIGT malearbejde

Emner af:

TRÆ JERN ZINK OG FORSINKET JERN FACADER OG TAGBEKLÆDNING (mineralsk)
Maling 2-
dog ved grunding 3-
Træbeskyttelsesmiddel 3- Maling 3- Maling 3- Maling 2-
dog ved grunding eller imprægnering 3-

Skema II.2 - Højeste tilladte tal før bindestregen i kodenummeret for lime i brugsklar blanding til INDVENDIGT limarbejde er 1-.

Forbuddet gælder dog ikke

 1. Småopgaver og småreparationer med limning af plastprofiler (trappeforkanter, fodlister m.v.), når der på arbejdsstedet kun limes 10 meter eller er et forbrug på max. 0,5 liter.
 2. Opsætning af plader på malet loft eller væg, hvor vandfortyndbare lime ikke hæfter.
 3. Opsætning af paneler på væg, hvor det ikke er muligt at påvirke panelfladen med konstant pres, indtil limen hæfter.
 4. Montering af diverse lister, fx skurelister, fodpaneler, indfatning om døre og vinduer.
 5. Sammenføjning af fjernot i spånpladegulve.
 6. Primning af gummifliser (før limning på gulv).
 7. Limning af letbeton, når temperaturen i døgnets løb kan komme under 0°C, og der er behov for en hård fuge.
 8. Isolering med polystyren på metal og malet flade.
 9. Tætning af metalrørsamlinger i ventilationsanlæg.
 10. Samling af isolerende rørskåle, skumplast samt plastkapper om isolerede rør.
 11. Sammenføjning af PVC, fx rør af hård PVC, PVC-tagfolier, PVC-folier til fugtmembraner.

Skema II.3 - Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj.

Arbejde med produkter i forbindelse med maling, malevarelignende overfladebelægning, limning og klæbning.

Skema II.3 i fuld bredde

Kodenr.

Udendørs

Indendørs

 

 

 

(*) Lille flade

Stor flade

Tallet før/
efter stregen

Spartel, pensel, rulle o.lign.

Sprøjte

Spartel, pensel,
rulle o.lign.

Sprøjte

Spartel, pensel, rulle o.lign.

Sprøjte

00-

Ingen særlige

Helmaske med kombifilter
r)

Ingen
særlige

Helmaske med kombifilter
r)

Ingen særlige
q)

Helmaske med kombifilter
r)

0-

Ingen særlige

Helmaske med kombifilter
r)

Ingen
særlige

Helmaske med kombifilter
r)

Ingen særlige
q)

Helmaske med kombifilter
r)

1-

Ingen særlige
o)

Luftforsynet halvmaske
g),
l)
øjenværn

Ingen særlige
n)

Luftforsynet halvmaske
g),
l)
øjenværn

Gasfiltermaske
r)

Luftforsynet halvmaske
g), l)
øjenværn

2-

Gasfiltermaske
a), p),
r) synet

Luftforsynet helmaske
g)

Ingen særlige
n)

Luftforsynet helmaske
g)

Luftforsynet halvmaske

Luftforsynet helmaske
g)

3-

Gasfiltermaske
a), r)

Luftforsynet helmaske
g)

Gasfiltermaske
r)

Luftforsynet helmaske
g)

Luftforsynet helmaske

Luftforsynet helmaske

4-

Luftforsynet helmaske
f)

Luftforsynet helmaske
g)

Gasfiltermaske
r)

Luftforsynet helmaske
g)

Luftforsynet helmaske

Luftforsynet helmaske

5-

Luftforsynet helmaske

Luftforsynet helmaske

Luftforsynet helmaske

Luftforsynet helmaske

Luftforsynet helmaske

Luftforsynet helmaske

-1

Handsker
h), i), k)

Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte

Handsker
h), i), k)

Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte

Handsker
h), i), k)

Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte

-2

Handsker
h), i), k)

Luftforsynet halvmaske
e), l)
øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte

Handsker
h), i), k)

Luftforsynet halvmaske
e), l)
øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte

Handsker
h), i), k)

Luftforsynet halvmaske
e), l)
øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte

-3

Handsker
i), k), t)

Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, hætte, handsker

Handsker
i), k), t)

Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, hætte, handsker

Handsker
i), k)

Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, hætte, handsker

-4

Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt
s), u)

Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker

Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt
s), u)

Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker

Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt
s), u)

Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker

-5

Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt
s), u)

Luftforsynet helmaske, handsker, hætte, beskyttelsesdragt

Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt
s), u)

Luftforsynet helmaske, handsker, hætte, beskyttelsesdragt

Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt
s), u)

Luftforsynet helmaske, handsker, hætte, beskyttelsesdragt

-6

Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt
s), u)

Luftforsynet helmaske, handsker, hætte, beskyttelsesdragt

Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt
s), u)

Luftforsynet helmaske, handsker, hætte, beskyttelsesdragt

Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt
s), u)

Luftforsynet helmaske, handsker, hætte, beskyttelsesdragt

* Små flader er overflader, der hver for sig ikke er større end 4 m2, og som tilsammen højst udgør 1/10 af den samlede overflade i et rum.

Skema II.4 - Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj.

Arbejde med produkter i forbindelse med fugning

Kodenr.
Tallet før/efter bindestregen
Lille flade Stor flade *
00- Ingen særlige Ingen særlige q)
0- Ingen særlige Ingen særlige q)
1- Ingen særlige v) Gasfiltermaske r)
2- Ingen særlige v) Luftforsynet halvmaske
3- Gasfiltermaske r) Luftforsynet helmaske
4- Gasfiltermaske r) Luftforsynet helmaske
5- Luftforsynet helmaske y) Luftforsynet helmaske
-1 Handsker h), k) Handsker h), k)
-2 Handsker h), k) Handsker h), k)
-3 Handsker k), t) Handsker k)
-4 Handsker, beskyttelsesdragt u) Handsker, beskyttelsesdragt u)
-5 Handsker, beskyttelsesdragt u) Handsker, beskyttelsesdragt u)
-6 Handsker, beskyttelsesdragt u) Handsker, beskyttelsesdragt u)

* Store flader er udfugning af fx klinker på gulve, lofter eller vægge og tagunderstrygning, hvor arealet, der udfuges på, er over 4 m2.

Skema II.5 - Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøringsarbejde mod støv og afbrændingsprodukter

Klargøringsmetoder og -produkter Sikkerhedsforanstaltninger
Rensning for løstsiddende maling/belægning
Skrabning Øjenværn
Børstning med håndstålbørste Øjenværn, arbejdshandsker
Børstning med roterende stålbørste/ vinkelsliber Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker
Slibning og afstøvning
Håndslibning på nyt jern Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker
Håndslibning på tapetkanter Støvfiltermaske
Maskinslibning på tapetkanter Støvfiltermaske
Håndslibning på ny puds, beton o.lign Støvfiltermaske
Håndslibning med (karborundum) sten på ny puds, beton o.lign Støvfiltermaske
Håndslibning med spartel samt afhugning af betongrater o.lign Øjenværn
Håndslibning på malet overflade Ingen særlige
Filsning af sandspartlede overflader Arbejdshandsker
Håndslibning på spartelmasse på loft Støvfiltermaske, øjenværn
Håndslibning på spartelmasse i øvrigt Støvfiltermaske
Maskinslibning på alle overflader  
- med effektiv udsugning Øjenværn, arbejdshandsker
- uden effektiv udsugning Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker
Fjernelse af malinglag/belægninger
Anvendelse af varmluftblæser Arbejdshandsker, gasfiltermaske 1)
Afbrænding med flamme  
- små flader Helmaske med gasfilter, arbejdshandsker
- store flader Luftforsynet helmaske, arbejdshandsker
Blæsning på alle overflader
Blæsning, tør med lukket tilbagesug Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker
Højtryksspuling med rent vand Øjenværn, vandtæt dragt, arbejdshandsker
Højtryksspuling med sandtilsætning/ slaggetilsætning Ansigtsskærm, arbejdshandsker, vandtæt dragt, luftforsynet helmaske
Sandblæsning, tør fristråle Luftforsynet helmaske, arbejdshandsker, hætte
Sandblæsning, våd fristråle Luftforsynet helmaske, arbejdshandsker, hætte, vandtæt dragt

1) Ved arbejde udendørs på fx vinduer og arbejde indendørs i store lokaler med god ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn. Dog skal gasfiltermaske anvendes ved udendørs arbejde i stillestående luft.

Noter til skemaer for personlige værnemidler

a) På små flader, fx vindueskarme og -rammer, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.

b) Ved kortvarigt arbejde med spartelmasse, fx pletspartling i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der arbejdes uden åndedrætsværn.

c) Ved pletning og efterreparation af mindre flader, hvor det samlede forbrug er højst 1 liter produkt pr. dag, kan der uden for nicher og lignende arbejdes uden åndedrætsværn.

d) Ved arbejde på et emne uden sammenhængende store flader, fx en gitterkonstruktion, og ved god naturlig ventilation, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.

e) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang(maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde medprodukter, der indeholder lavtkogende væsker.

f) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang(maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

g) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang(maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde medprodukter, der indeholder lavtkogende væsker.

h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

i) Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm samt enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.

k) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

l) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.

m) I nicher og lignende skal der anvendes samme personlige værnemidler som ved "indvendigt i tanke, siloer og lignende".

n) I nicher og lignende skal anvendes samme personlige værnemidler som ved "indendørs stor flade". En niche er fx inden i et skab.

o) I stillestående luft skal der anvendes samme åndedrætsværn som ved udendørsarbejde med produkter kodet 2-.

p) Ved effektiv naturlig ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn, hvis den forurenede luft ved effektiv naturlig ventilation blæses bort fra indåndingszonen.

q) Gasfiltermaske eller hensigtsmæssig ventilation skal anvendes, når produktet påføres i et dårligt ventileret rum. Dog skal et eventuelt åndedrætsværn være luftforsynet, når der arbejdes med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

r) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.

s) Ved arbejde med limpistol eller limtube kan der arbejde uden ansigtsskærm og hætte.

t) Ved arbejde med fugepistol, limpistol eller limtube samt glitning af fuger med glittepind kan der arbejdes uden handsker, hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet. Handsker skal anvendes ved skift af fugepatron, fugepose eller limpatron.

u) Ved arbejde med fugepistol, limpistol eller limtube, kan der arbejdes uden beskyttelsesdragt, hvis tøjet ikke tilsmudses af produktet.

v) I stillestående luft samt i nicher og lignende skal der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

y) Ved kortvarig primning (maksimalt 1/2 time pr. dag) kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker 

Indhold

Indhold

Henter PDF